Školní psycholožka

Školní psycholožka

Školní psycholožka
Od nového školního roku máme na naší škole školní psycholožku Mgr. Anetu Kuncovou.

Název projektu: ŠKOLA POMÁHÁ II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/ 0011893

Příjemce: Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, přísp. org.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Co školní psycholog dělá a s čím se na něj můžete obrátit:

 

Mezi práci školního psychologa patří především:

 • psychologické poradenství pro žáky s osobními, výukovými nebo výchovnými potížemi
 • psychologická diagnostika žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti nebo s cílem vyhledat žáky nadané
 • psychologické poradenství pro rodiče a zákonné zástupce, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívaly
 • spolupráce s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji
 • práce s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší prostředí pro všechny žáky
 • krizová intervence
 • zjišťování studijních předpokladů a podílení se na kariérovém poradenství
 • anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy
 • spolupráce s dalšími organizacemi a zprostředkování jejich služeb (např. s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, středisky výchovné péče)

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci, na školního psychologa se můžete obrátit zejména:

 • když máte pocit, že Vašemu dítěti ve škole něco nejde tak, jak by mělo, nebo se dítěti náhle zhoršil školní výkon
 • když máte podezření, že se mu ve škole děje něco, co by nemělo
 • když má dítě jakékoliv psychické problémy nebo se změnilo jeho chování a prožívání a Vy nevíte, co s tím
 • když se v rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které mohou mít dopad na Vaše dítě, jeho aktivitu a výkon ve škole
 • když chcete konzultovat výběr střední školy
 • když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli
 • když potřebuje konzultovat vhodné vedení dítěte např. v oblasti výchovných problémů a přípravy na výuku