Školní kolo dějepisné olympiády

Školní kolo dějepisné olympiády

Školní kolo dějepisné olympiády

V úterý 6. prosince 2022 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Letošní olympiáda je zaměřena na československé dějiny v evropských souvislostech v období let 1945 – 1992.

Přihlášení žáci 8. a 9. tříd mohli získat maximálně 60 bodů a za úspěšného řešitele je považován ten, který získá alespoň 60% bodů, což se povedlo osmi žákům z celkového počtu jedenácti přihlášených.

Výsledky:  1. místo: Šimon MIKULKA (9.A) – 55 bodů

                   2. místo: Aleš JURMAN (8.A) – 47 bodů

                   3. místo: Markéta LANGOVÁ (9.B) – 45 bodů

Gratulujeme vítěznému Šimonu Mikulkovi, kterému přejeme hodně úspěchů v okresním kole, jež se uskuteční 17. ledna 2023.