Škola pomáhá II.

Škola pomáhá II.

Škola pomáhá II.
Projekt spolufinancovaný EU OP VVV

K 31.1.2019 byla ukončena realizace projektu Škola pomáhá, který byl spolufinacován z EU OP VVV . Cílem projektu byla podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, podpora žáků  s potřebou podpůrných opatření, odborná pomoc pedagogům i rodičům v oblasti inkluze  a podpora pedagogů v dalším vzdělávání. Na tento projekt bude navazovat v současné době již schválený projekt spolufinancovaný EU OP VVV Škola pomáhá II. s dotací 1.558.000 Kč. Realizace projektu bude probíhat od 1.9.2019 do 31.1.2021. Z projektu bude zajištěn školní psycholog, školní speciální pedagog.Pedagogové budou mít možnost vyměnit si zkušenosti s pedagogy jiných škol  v oblasti cizích jazyků a v mateřské škole výměnou zkušeností v oblasti polytechnické výchovy. Žáci ohroženi školním neúspěchem budou podpořeni možností doučování.

Mgr. Jitka Maradová