Projektový den s fyzikou v učebně Koumes

Projektový den s fyzikou v učebně Koumes

Projektový den s fyzikou v učebně Koumes
Projektový den proběhl 10. 5. pro žáky 9. ročníku naší školy a žáky ZŠ Antonínské.

Studenti Pedagogické fakulty MU pod vedením Mgr. Tomáše Miléře si připravili zajímavé pokusy z fyziky. Na čtyřech stanovištích si žáci vyzkoušeli svoje znalosti i experimenty z optiky, elektřiny, termiky a fyzikálních veličin.

V optice se dozvěděli o zobrazování čočkami, konstrukci optických přístrojů a vyzkoušeli si měření osvětlení luxmetrem.

V elektřině se zamýšleli nad výrobou elektrické energie solárními panely a zkusili si změřit a spočítat, kolik stojí ohřátí vody na čaj v rychlovarné elektrické konvici.

 V termice zkoumali sálání tepla a zamýšleli se nad tím, jestli barva stěny tento jev ovlivňuje.

U fyzikálních veličin si porovnali svůj odhad hmotnosti a vzdálenosti s hodnotami změřenými, také si vyzkoušeli měření vzdálenosti digitálním metrem s využitím laserového paprsku. 

FOTO