Projektový den s chemii v učebně Koumes

Projektový den s chemii v učebně Koumes

Projektový den s chemii v učebně Koumes
4. 6. proběhl projektový den s chemii s profesorem Radkem Matuškou ze střední školy chemické,

který žákům devátých ročníků předvedl zajímavé pokusy s tekutým dusíkem, působení laserového paprsku, působení tlaku, změny teploty na různé látky apod.

Soubor chemických experimentů s přesahem do fyziky a biologie se zabývál především podstatou barevnosti látek a interakcí světla s látkami, chemií, fyzikou a fyziologickými účinky vybraných plynů a rovněž atmosférickými jevy a v neposlední řadě také acidobazickými indikátory. Chemické experimenty  atraktivní a motivující formou zprostředkovávají žákům poznatky, které prohlubují jejich zájem o přírodovědné vzdělávání.

Pokusy předvedl i žákům ze ZŠ Antonínská.