Projekt Záložka do knihy spojuje školy: List za listem – baví mě číst

Projekt Záložka do knihy spojuje školy: List za listem – baví mě číst

Projekt Záložka do knihy spojuje školy: List za listem – baví mě číst
Naše základní škola se do projektu Knihovny Jiřího Mahena „Záložka do knihy spojuje školy“ přihlásila již minulých letech.

Pro velký úspěch jsme se zapojili i letos.

 

Smyslem celého projektu bylo vyrobit zajímavou záložku do knihy na téma List za listem – baví mě číst, které bylo pro tento ročník zvoleno. Žáci naší školy většinou pracovali s motivem děl českých autorů. Témata si vybírali společně se svými vyučujícími – někdy šlo o notorický známé české dílo / autora, někdy si žáci vybrali svoji oblíbenou knihu, kterou v poslední době četli. Výsledné práce se poté zasílaly partnerské škole do slovenské Nesluše, která nám byla vybrána koordinátory z KJM. Do celé akce se nahlásily všechny třídy od třetí až do sedmé.

 

Od poloviny září a v průběhu října jednotlivé třídy pracovaly na svých výrobcích. Do projektu jsme zařadili i čtenářské dílny, kam si žáci donesli vybrané knížky a pod dohledem pedagogů společně četli vybrané pasáže. O těchto pasážích si potom společně povídali, diskutovali, někteří v hodinách slohu pak vytvářeli osnovu, která byla přípravou na slohovou práci. Vyprávění psali žáci ve škole a v některých případech dokončovali v klidu doma.

 

 Dne 25.10. 2019 jsme naše výrobky poslali poštou na ZŠ Nesluša a velmi se těšíme na výrobky ze Slovenska. Předpokládáme, že slovenské záložky pak budou viset na hlavních nástěnkách naší ZŠ, aby je mohli zhlédnout všichni žáci i návštěvníci školy, a před Vánocemi je budeme rozdávat dětem.