Projekt Škola pomáhá II.

Projekt Škola pomáhá II.

Projekt Škola pomáhá II.
Projekt realizovaný v rámci výzvy Šablony II.

 

I v tomto školním roce pokračujeme v realizaci projektu spolufinancovaného z EU, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Z projektu naše škola financuje školního psychologa, školního speciálního pedagoga.

Pokračovat bude i doučování žáků ohrožených školním neúspěchem na 1. stupni,

pedagogové na 2. stupni si vyzkouší tandemovou výuku v anglickém jazyce a také  realizujeme sdílení zkušeností pedagogů návštěvami jiných škol. Návštěvy budou zaměřeny na výuku cizích jazyků.

Na tento projekt bude by měl od 1.9. 2021 navázat projekt Škola pomáhá III.