Přijmeme školního psychologa na 0,5 úvazek.

Přijmeme školního psychologa na 0,5 úvazek.

Přijmeme školního psychologa na 0,5 úvazek.
Bližší informace na info@zshorni.cz. Požadujeme vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie.