Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů
Vítězství ZŠ a MŠ Horní v projektu Příběhy našich sousedů

Projekt Příběhy našich sousedů, který každoročně organizuje společnost Post bellum, má již několikaletou tradici. Spočívá v tom, že žáci základních škol zpracují příběh vybraného pamětníka  - např. natočí videoreportáž, namluví rozhlasovou reportáž, vytvoří komiks nebo napíší povídku.

            ZŠ a MŠ Horní se do projektu zapojila na začátku tohoto školního roku. Byly vytvořeny dva týmy z přihlášených žáků osmých a devátých tříd. Osmáci pod vedením pana učitele Petra Koláře pracovali na příběhu pana Josefa Novotného, který dlouhá léta učil na naší základní škole. Deváťáci  společné s paní učitelkou Johanou Fialkovou zpracovávali osud pana Jana Šabaty, brněnského disidenta a chartisty. Každý tým si vybral jiný druh výstupu své práce. Žáci osmých tříd vytvořili rozhlasovou reportáž, kdežto druhý tým se rozhodl pro videoreportáž. Obě práce je možné najít na stránkách projektu www.pribehynasichsousedu.cz, kde jsou vždy vystaveny všechny výstupy  zapojených škol.

            Během téměř půlroční práce museli žáci absolvovat workshop, které měl žákům pomoci se zpracováním, návštěvu u pamětníka, kterou museli nahrát, další workshop ke zpracování finální reportáže a poté věnovali spoustu volného času samotné práci na výstupu projektu – malovali, psali scénáře, namlouvali komentáře, stříhali záběry, hráli scénky a vytvářeli prezentace.

            Závěrečná prezentace projektu proběhla 14. března 2019 na ÚMČ Brno – střed, který nad projektem držel záštitu. Celý podvečer byl nejen příjemnou společenskou událostí, kde se spolu sešli žáci, jejich učitelé a rodiče, zástupci městské části a samotní pamětníci, ale měl i soutěžní charakter. Tříčlenná porota měla rozhodnout o tom, který z jedenácti přihlášených týmů nejlépe zpracoval pamětnický příběh a zároveň jej dokázal vhodně odprezentovat. Třetí místo získala ZŠ Jana Broskvy. A první i druhé místo si nakonec odnesla ZŠ a MŠ Horní! Vzhledem k tomu, že konkurence byla velká a práce všech týmů velmi zajímavé, jedná se o skvělý výsledek.

            Poděkování patří všem účastníkům, žákům, učitelům, organizátorům i pamětníkům. A vítězům  velká gratulace!