Prezenční výuka 1. a 2. ročníků od 4. 1. 2021

Prezenční výuka 1. a 2. ročníků od 4. 1. 2021

Prezenční výuka 1. a 2. ročníků od 4. 1. 2021
Vážení rodiče, milí žáci! Na základě vládního usnesení se od 4. 1. 2021 vracejí zpět do lavic pouze žáci 1. a 2. tříd! Ostatní ročníky se vyučují distanční formou!

Výuka bude probíhat podle původních rozvrhů jednotlivých tříd s tím, že mohou nastat změny, které vyplynou vždy z doporučení MŠMT, zřizovatele, vlády atd., ale nenaruší nijak významně výuku. Změny se nebudou týkat počtu vyučovacích hodin.

Provoz školní družiny se obnovuje pouze pro žáky 1. a 2. ročníků, kteří jsou do družiny přihlášení (odpolední ŠD). Znovu jsme nuceni zachovat homogennost skupin, což v praxi znamená, že každá třída musí mít k dispozici kromě třídní učitelky také vychovatelku ŠD.

K dispozici pro vás bude i ranní družina, která bude opět probíhat v kmenových třídách, tuto službu mohou využívat i děti, které běžně ranní družinu nenavštěvují, není nutné žádné přihlášení.

 Provozní doba ŠD zůstává tedy v plném rozsahu, tj.  od 6.30 do 17.00 hod.

Ze ŠD děti vyzvedávejte, prosíme, jen v tyto časy:

 •  30 minut po skončení výuky – doba nutná na   oběd
 •  13.30  - 14.30
 •  15.30  - 17.00

Všichni žáci 1. a 2. tříd, kteří běžně odebírají obědy, jsou nahlášeni od 4.1. k jejich odběru. Svačiny se z důvodu zachování homogenních skupin nevydávají.

CO DĚTEM DO ŠKOLY PŘIPRAVIT?

 • Minimálně 2 roušky na den (žáci je budou mít nasazené po celý čas strávený ve školní budově).
 • Aktovku se všemi pomůckami na vyučování.
 • Převlečení na ven (pokud se zúčastní i ŠD).
 • Svačinu a dostatek pití.
 • Mikinu nebo svetr do třídy (budeme často větrat).

ZAČÁTEK A KONEC VYUČOVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH:

 • 1.A:  7.50      4.VH 11.30   5. VH 12.25
 • 1.B:  8.00                11.40              12.35
 • 1.C:  8.10                11.50              12.45
 • 2.A:  7.30                11.10              12.05
 • 2.B:  7.40                11.20              12.15

 Do budovy školy mohou vstoupit pouze žáci, nikoli zákonní zástupci. Do budovy je vpustí zaměstnanec školy z vrátnice (není potřeba zvonit na žádné oddělení ŠD). Žák je povinen dostavit se neprodleně do své třídy a nahlásit svůj příchod dozorujícímu.

Veškeré informace k výuce naleznete vždy na webových stránkách tříd a školy, v aplikaci Škola online či v kontaktních denících. Neváhejte tato spojení využívat také z Vaší strany.

Děkujeme za spolupráci a přejeme dobrý start do roku 2021.