Prevence školní neúspěšnosti na základních školách v městě Brně

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách v městě Brně

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách v městě Brně
Projekt města Brna spolufinancovaný z EU OP VVV

Do projektu se naše škola zapojila jako partnerská škola. V projektu jsou realizovány aktivity koordinátor inkluze, kterým je ředitel školy Mgr. Martin Petržela, asistent školního poradenského pracoviště pro karierní poradenství PaeDr. Marie Dejmalová,kroužek školního parlamentu vedla v tomto školním roce Mgr. Tereza Gregušová a žáci ohroženi školním neúspěchem měli možnost podpory pomocí doučování.Doučování zajišťovaly doučovatelky Mgr. Jolana Cenková, Mgr. Martina Čuperová, asistentka Monika Tomanová a  asistentka Hana Horáčková, do 30.3. i asistentka Michaela Weintgartnerová.Všechny aktivity tohoto projektu byly pro školu přínosné a všem realizátorům projektu patří poděkování za dobře odvedenou práci.

Mgr. Jitka Maradová