Pozdrav pro osamělého seniora

Pozdrav pro osamělého seniora

Pozdrav pro osamělého seniora
Během měsíce února pořádal školní parlament akci "Pozdrav pro osamělého seniora", kterého se zúčastnili žáci z celé školy.

Vzhledem k dnešní těžké době, kdy máme omezen pohyb a setkávání se se svými blízkými, jsme se ve Školním parlamentu rozhodli pro akci, díky níž jsme chtěli potěšit hlavně babičky a dědečky v domovech seniorů.

Naši žáci napříč ročníky vytvořili krásná přáníčka a pozdravy, které poté byly předány do dvou domovů důchodců - DS Burešov ve Zlíně a DS Mikuláškovo náměstí v Brně. 

Všichni obdarovaní byli za přáníčka upřimně rádi, jak jde ostatně vidět na fotografiích, které nám poslali jako poděkování.

Za školní parlament,

Mgr. Gregušová