Pokyny k úhradě školní družiny

Pokyny k úhradě školní družiny

Pokyny k úhradě školní družiny
Vážení rodiče, proveďte, prosím, úhradu za školní družinu ZŠ a MŠ Horní 16, Brno za období leden – červen 2022,

a to do do 31.1.2022 ve výši Kč 1 200,-, č. účtu:382388003/0300,

do poznámky: jméno dítěte a třída

variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla