Pokyny k úhradě ŠD pro žáky 1. a 2. ročníku

Pokyny k úhradě ŠD pro žáky 1. a 2. ročníku

Pokyny k úhradě ŠD pro žáky 1. a 2. ročníku
Vážení rodiče, proveďte, prosím, úhradu za školní družinu za období leden – červen 2021, a to do do 5.2.2021.

Kč 1 000,- (mělo být Kč 1200,-, odečítáme Kč 100,- za ½ října a Kč 100,- za ½ listopadu 2020)

 

č. účtu:382388003/0300,

do poznámky: jméno dítěte a třída

variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla

 

V Brně dne 22.1.2021