Pokyn ministerstva zdravotnictví

Pokyn ministerstva zdravotnictví

Pokyn ministerstva zdravotnictví
Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)