Poděkování rodičům

Poděkování rodičům

Poděkování rodičům
Vážení rodiče, jménem všech zaměstnanců školy Vám přejeme pohodové léto a šťastné dny se svými dětmi.

Na stránkách školy bude k dispozici hodnocení 2. pololetí tohoto školního roku.

Úřední den během letních prázdnin je stanoven na každé pondělí 9.00 - 13.00.

Mnohokrát děkujeme za spolupráci a budeme se těšit na její pokračování v následujícím školním roce.

S přátelským pozdravem

Mgr. Martin Petržela, ředitel školy