Pestrý a bezpečný tělocvik na ZŠ v Brně - hlasování

Pestrý a bezpečný tělocvik na ZŠ v Brně - hlasování

Pestrý a bezpečný tělocvik na ZŠ v Brně - hlasování
Jde o zapojení sportovních trenérů z různých sportů do výuky na prvním stupni základních škol v celém Brně.