Organizace začátku školního roku

Organizace začátku školního roku

Organizace začátku školního roku
Nový školní rok 2019-2020 začíná v pondělí 2. 9. 2019 v 8,00. Výuka potrvá pro 1. stupeň do 8,45 a pro druhý stupeň do 9,00. Obědy se budou vydávat od 9,00-10,00. Provoz školní družiny od 8,45-17,00.

Prvňáčci budou přivítání i s rodiči na školním hřišti, kde se seznámí se svými učitelkami a vychovatelkami a poté budou odvedeni do třídy. Rodiče budou mít informativní schůzku v jídelně školy s vedoucí školní družiny a vedením školy.

úterý 3. září třídnický systém:

1.třídy:            2VH                od 8,00 – 9,40

2.– 5. třídy:     3VH                od 8,00 – 10,45

2. stupeň:        4VH                od 8,00 – 11,40

Svačiny:               od 9,40 - 10,00

Obědy:                 od 10,45 – 12,15

Družina:               od 6,30 – 17,00

 

středa 4. září třídnický systém:

1. třídy:                od 8,00 – 10,45

2– 5. třídy:           od 8,00 – 11,40

2. stupeň:              od 8,00 – 11,40

Svačiny:               od 9,40-10,00

Obědy:                 od 11,40– 13,00

Družina:              od 6,30 – 17,00

 

Čtvrtek 5. – pátek 6. září – výuka dle rozvrhu bez 0VH a odpoledního vyučování

Svačiny:               od 9,40-10,00

Obědy:                 od 11,40– 14,00

Družina:              od 6,30-17,00

 

Od 9.9. výuka podle rozvrhu