Omezení vstupu do školy

Omezení vstupu do školy

Omezení vstupu do školy

Vážení rodiče,

z důvodu zhoršující se epidemiologické situace Vás zdvořile žádáme, abyste do budovy školy vstupovali pouze v nejnutnějších případech a po předchozí domluvě.

Doporučujeme všem příchozím návštěvníkům vstup pouze s rouškou. 

Žádáme rodiče 1. ročníku, aby od 14. 9. 2020 děti již do třídy nedoprovázeli.

                                                              Mgr. Martin Petržela, ředitel školy