Olympiáda z Anglického jazyka - 7. ročník

Olympiáda z Anglického jazyka - 7. ročník

Olympiáda z Anglického jazyka - 7. ročník
Dne 17.12. proběhlo školní kolo olympiády z Aj.

Na prvním místě se se stejným, a téměř plným počtem bodů,  umístili - Vojtěch Podroužek (7.B), Valentýn Ostrovka (7.B), Kateřina Šindelková (7.B) a Ondřej Osvald (7.A).

Vzhledem k tomu, že do regionálního kola může postoupit jen jeden žák, proběhlo 7.1. další kolo. Výsledky byly opět velmi těsné. Pouze rozdílem jediného bodu vyhrála  Katka Šindelková.

Gratulujeme.