OBNOVENÍ DOCHÁZKY ŽÁKŮ 1. – 5. ROČNÍKU

OBNOVENÍ DOCHÁZKY ŽÁKŮ 1. – 5. ROČNÍKU

OBNOVENÍ DOCHÁZKY ŽÁKŮ 1. – 5. ROČNÍKU
Vážení rodiče, milí žáci, od pondělí 25. 5. 2020 se pro přihlášené žáky I. stupně opět otevřou dveře budovy naší školy.

 

Chceme Vás proto informovat o způsobu organizace, o formách práce, časovém rámci jednotlivých aktivit atd. a také Vás požádat o spolupráci, bez které bychom toto náročné období nemohli realizovat. Úspěchu můžeme dosáhnout pouze při vzájemné pomoci a toleranci.

Žáci jsou rozděleni do skupin. Umístění se dozví v pondělí před budovou školy, kde si je vyzvednou vedoucí jednotlivých skupin (pedagogové školy) a odvedou je do tříd, kde proběhnou dopolední aktivity ve dvou blocích. Mezi oběma bloky bude 30 minutová pauza, kterou žáci stráví (v případě příznivého počasí) na školním hřišti.

Žáci, kteří končí dopolední aktivity bez oběda, odchází po skončení rovnou. Žáci, kteří končí obědem, odchází bezprostředně po obědě.

Ostatní žáci obědvají již s vedoucím odpoledních volnočasových aktivit a odchází ve 14.00, resp. 16.00 hodin.

Žáci, kteří v dotazníku uvedli požadavek oběda, mají stravu nahlášenou ve školní jídelně (není potřeba kontaktovat kancelář školní jídelny).

Žáci odchází ve všech variantách sami nebo s doprovodemPROSÍME, ZAPIŠTE SVŮJ POŽADAVEK DO KONTAKTNÍCH DENÍKŮ!

 

ročník

příchod ke škole

odchod před obědem

odchod po obědě

1.

7,40

11,30

11,50

2.

7,50

11,50

12,10

3.

8,00

12,10

12,30

4.

8,10

12,30

12,50

5.

8,20

12,50

13,10

 

V dopoledních výukových aktivitách se žáci budou přednostně věnovat látce z matematiky, českého jazyka, prvouky, přírodovědy a vlastivědy.

Žáci 1. a 2. ročníku budou mít 1x týdně tzv. kreativní den, kdy se budou věnovat tvořivé činnosti (Vv, Pv, Hv).

Žáci 3. – 5. ročníku budou mít 1x týdně tzv. anglický den, kdy pod vedením aprobovaného učitele AJ prožijí dopoledne s angličtinou.

Přesný rozpis těchto dnů obdrží žáci v pondělí 25. 5. od vedoucího své skupiny.

 

SHRNUTÍ:

v pondělí 25. 5.  přijdou žáci v daný čas (podle ročníků) před budovu školy a nadále se budou řídit pokyny pracovníků školy.

S SEBOU:

  1. aktovka: vybavené pouzdro, kontaktní deník s vyjádřením o odchodu ze školy (sami nebo s doprovodem) + pomůcky dle pokynů třídních učitelů na webových stránkách školy
  2. svačina: nezapomeňte na pitný režim v teplých dnech
  3. 2 roušky + 2 igelitové sáčky: jedna rouška na ústech + jedna rezervní
  4. čestné prohlášení zákonných zástupců: (ke stažení ZDE) s datem 25. 5. 2020

BEZ VYPLNĚNÉHO ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ NEBUDE ŽÁK VPUŠTĚN DO BUDOVY ŠKOLY. Možno vyplnit před školou 25.5.

 

 

 

Případná absence žáka musí být řádně omluvena nejpozději do 72 hodin. V případě podezření na onemocnění spojené s covid 19 musí být škola neprodleně informována.

 

Hygienické pokyny pro školy najdete v manuálu na webových stránkách MŠMT. ZDE.

 

Žáci, kteří do školy nenastupují, se musí nadále učit distanční formou a řídit se pokyny z webových stránek jednotlivých tříd.