Nařízení vlády

Nařízení vlády

Nařízení vlády
Od 10.9. 2020 platí nové nařízení vlády ohledně nošení roušek ve vnitřních prostorách budov

Žádáme všechny žáky, zákonné zástupce a veškerou veřejnost o dodržování nařízení vlády ohledně používání roušky ve vnitřních prostorách budov.