Nabídka soutěží

Nabídka soutěží

Nabídka soutěží
Milí žáci, vážení rodiče, rádi bychom žákům naší školy nabídli možnost zúčastnit se soutěží a dalších volnočasových aktivit podporujících rozvoj myšlení a dovedností v oblasti matematiky,

logiky, fyziky a informatiky.

Nabízené soutěže:

Logická olympiáda

Matematická olympiáda

Matematický klokan

Pythagoriáda

Sudoku

PIšQworky

MaSo

Pangea

Bobřík informatiky

Astronomická olympiáda

O termínech soutěží a podmínkách přihlášení Vás budeme průběžně informovat na webových stránkách školy a na nástěnce ve vestibulu školy také s ohledem na epidemiologickou situaci a vyhlášená opatření. Na nástěnce ve vestibulu školy naleznou žáci také logické hádanky a další materiály a informace.

Aktuálně je možnost registrace do Logické olympiády. Žáci se registrují samostatně přímo na stránkách www.logickaolympiada.cz , kde naleznou také všechny potřebné informace. Pro registraci je nutný funkční email a souhlas rodičů. Olympiáda je určena všem žáků od 1. ročníku až po 9. ročník. Základní kolo probíhá online v měsíci říjnu (dle věkové kategorie).

Takže neváhejte a pojďte si hrát a soutěžit!