Matematická olympiáda

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda
Matematická olympiáda ve školním roce 2022/2023

Milí žáci,

i v tomto školním roce máte možnost zúčastnit se 72. ročníku matematické olympiády. Soutěž v jednotlivých kategoriích probíhá ve dvou nebo třech kolech. Kategorie Z9 má školní, okresní a krajské kolo. Kategorie Z8,Z7,Z6,Z5 mají jen školní a okresní kolo. 

Ve školním kole řeší žáci ve svém volném čase (doma) šest úloh. Zadání úloh a pokyny k soutěži  můžete  získat u paní učitelky Jitky Maradové nebo u vyučujících matematiky. Do dalších kol soutěže pak postupují jen žáci, kteří ve stanovených termínech odevzdají řešení alespoň čtyř úloh. Úspěšnými řešiteli školního kola budou ti soutěžící, kteří mají alespoň u čtyř úloh řešení hodnocena výborně nebo dobře. 

Termíny odevzdávání úloh ve školním kole:

Z5 a Z9 : první trojice úloh do 16.11., druhá trojice úloh do 9. 12. 2022

Z6 až Z8 : první trojie úloh do 16.1., druhá trojice úloh do 24. 2. 2023 

Úspěšní řešitelé se pak postupují do okresního kola MO. 

Z5 a Z9 : 25. ledna 2023

Z6 až Z8 : 12. dubna 2023

Všem soutěžícím přejeme hodně úspěchů v řešení.