Matematická olympiáda pro 7.ročník

Matematická olympiáda pro 7.ročník

Matematická olympiáda pro 7.ročník
Úspěšní řešitelé školního kola MO pro 7.ročník

Úspěšnými řešitelé školního kola MO pro 7.ročník  se stali tito žáci : 

Tomáš Jurman a Aleš Jurman ze třídy 7.A .

Úspěšným řešitelům gratulujeme.

 Případní další zájemci v této kategorii mají ještě možnost zadané úlohy vyřešit  a odevzdat :

první trojice úloh do 17.ledna a druhá trojice úloh do 4. března 2022.

Mgr. Jitka Maradová