Matematická olympiáda     5. -9.ročník

Matematická olympiáda 5. -9.ročník

Matematická olympiáda     5. -9.ročník
Informace k novému způsobu přihlašování do MO

Vážení rodiče, milí žáci,

pokud je žák přihlášen do školního kola matematické olympiády,

 (úlohy se počítají doma a odevzdávají se vyučujícím matematiky),

je potřeba se přihlásit do nového systému OSMO přes emailovou adresu žáka nebo zákonného zástupce. Předávám tedy informace od hlavních organizátorů soutěže a prosím o přihlášení do systému.Všechny přihlášené účastníky budu informovat i zprávou do ŠO. 

 "Od letošního 72. ročníku MO dochází k drobným změnám v organizaci. Tyto změny spočívají v digitalizaci a automatizaci jistých kroků a mají vést k usnadnění práce organizátorům a k lepšímu přístupu k informacím pro organizátory, soutěžící a veřejnost. Soutěžící se nově přihlašují do MO prostřednictvím elektronického formuláře (OSMO). U soutěžících, kteří nemají e-mailovou adresu, žádáme tímto o pomoc jejich zákonné zástupce.

Nejzazší termín pro přihlášení je 23. 11. 2022 pro kategorie Z5 a Z9,

 pro kategorie Z6-8 je to 23. 1. 2023 tj. vždy týden po termínu odevzdání prvních tří úloh.

Postup:

Na odkazu  elektronický formulář si založíte účet tak, že : 

zadáte email a zvolíte si heslo,

přihlásíte se do své kategorie  - domácí kolo.

Z5 – 5.ročník, Z6 – 6.ročník, Z7 – 7.ročník, Z8 – 8 – ročník, Z9 – 9.ročník, domácí kolo.

V  Jihomoravském kraji se tedy soutěžící (s vědomím zákonného zástupce)  musí přihlásit do výše uvedeného systému OSM .

Dovoluji si požádat o součinnost především u soutěžících v 5. a v 9. ročníku, protože mají dřívější termín pro přihlášení. 

Po tomto termínu už přihlášení do systému OSMO  nebude možné! "

Děkuji všem za spolupráci a přeji hodně úspěchů v soutěži.

Mgr. Jitka Maradová