Informace rodičům týkající se platby za školní družinu – úhrada Kč 200,-/měsíc

Informace rodičům týkající se platby za školní družinu – úhrada Kč 200,-/měsíc

Informace rodičům týkající se platby za školní družinu – úhrada Kč 200,-/měsíc
  • žáci 1. - 2. tříd - mají na období 1-6/2021 uhrazeno Kč 1000,-(z předchozího období

9-12/2020 bylo převedeno Kč 200,-), vyúčtování bude provedeno v 7/2021

 

  • žáci 3. - 4. tříd – mají přeplatek z období 9-12/2020 Kč 300,-. Tato částka bude použita na úhradu školného na období od 12. 4. 2021 (za měsíc duben Kč 100,-).  V případě návratu dětí do škol ke klasické prezenční výuce budete vyzváni k doplacení zbývající částky.

 

 

vedení ZŠ a MŠ Horní 16