Informace pro žáky 9. ročníků, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy

Informace pro žáky 9. ročníků, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy

Informace pro žáky 9. ročníků, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy
V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30.4. 2020 bude našim žákům 9. ročníků umožněna přítomnost ve škole od 11. 5. pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Obsahem bude učivo z předmětů na přijímací zkoušky - český jazyk a matematika, které se bude vyučovat ve dvou blocích.

Výuka začíná 11.5., a v dalších týdnech bude pokračovat v pondělí a ve středu do přijímacích zkoušek od 8,55 - 12,30. 

Organizace vstupu a pobytu v budově školy:

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a  2 sáčky na uložení roušky.

 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

  Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování,  po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp.  k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

Stravování do 25. 5. nebude zajištěno.

Nejpozději se vstupem do budovy žák odevzdá podepsané čestné prohlášení včetně seznámení (bez podpisu zákonného zástupce nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna).

Čestné prohlášení.