Informace o volbách do školské rady

Informace o volbách do školské rady

Informace o volbách do školské rady
Volby do školské rady - zákonní zástupci žáků

Vážení rodiče,

 během nouzového stavu nebylo možné z rozhodnutí MŠMT volby do školské rady realizovat.

S ukončením nouzového stavu  (11. 4. 2021) je možné volby do školské rady uskutečnit do  tří měsíců od tohoto data. Ředitel školy předběžně stanovil termín konání voleb do školské rady na měsíc červen.

Kandidátní listina zákonných zástupců žáků  zůstala v platnosti.

Kandidátní listina – zákonní zástupci  žáků

Paní Jana Kočičková, Ing., Mgr.,  povoláním učitelka SŠ, projektová manažerka,

  zákonný zástupce Kateřiny Kočičkové, žákyně třídy  V. A

Paní Karolína Severinová, PhDr., povoláním OSVČ,

 zákonný zástupce žáka Jana Severina, žáka II. B třídy

Pan Jan Šnajdr, povoláním podnikatel,

 zákonný zástupce žákyně Angely Šnajdrové, žákyně třídy  II. A.

Všichni uchazeči splnili zákonné podmínky pro přihlášení na kandidátní listinu.

Další informace o přesném termínu konání voleb do školské rady budou zveřejněny na webu školy.  

 

28. 4. 2021

Mgr. Martin Petržela, ředitel školy.