Informace k prezenční výuce od 30.11.2020 - 2. stupeň

Informace k prezenční výuce od 30.11.2020 - 2. stupeň

Informace k prezenční výuce od 30.11.2020 - 2. stupeň
Vážení rodiče, milí žáci! Od 30. 11 bude výuka vypadat následovně:
  • Prezenčně od 30. 11. -  9.A , 9.B ( stále)
  • Prezenčně od 30. 11. – 4. 12. : 8.A,  8.B a 6.A
  • Distanční výuka od 30. 11. – 4. 12. :  7.A, 7.B, 6.B
  • Od 7. 12.  prezenčně: 7.A, 7.B,  6.B
  • Od 7. 12. distančně:  8.A, 8.B a  6.A

Prezenční výuka bude probíhat podle rozvrhu.(viz příloha).

Úpravy rozvrhu jsou z důvodu zachování homogenity skupin

 (žáci se nesmí  dělit na skupiny).

Pro žáky, kteří pokračují v distanční výuce, platí stávající Meet rozvrh.

Nástupy žáků do školy na výuku se budou řídit tabulkou, kterou najdete u rozvrhů v příloze.

Během prezenční výuky budou dodržována zvýšená hygienická opatření – roušky po celou dobu pobytu ve škole (nutné 2 roušky).

Z důvodů častého větrání doporučujeme žákům vhodné oblečení i při pobytu ve třídě.

Obědy jsou od 30. 11.  přihlášeny pro všechny žáky, kteří se budou vzdělávat prezenčně, odhlášení můžete řešit přímo se školní jídelnou.

Děkujeme všem za vstřícnost s organizací výuky.

O případných změnách budete včas informování.

Vedení školy

Rozvrh prezenční výuky od 30. 11 do 4. 12. 2020 - 9.A, 9.B, 8.A, 8.B, 6.A

Rozvrh prezenční výuky od 7. 12. do 11. 12.- 9.A, 9.B, 7.A, 7.B, 6.B