Evropské projekty

Evropské projekty

Evropské projekty
Projekty sploufinancované EU na naší škole

Od 1. 9.  2021 do 30. 6. 2023 byl  na naší škole realizován projekt

Škola pomáhá  III. spolufinancovaný EU  v programu  OP VVV.  V projektu  naše škola čerpala dotaci 782 206 Kč.

Z doatce škola  financovala školního psychologa, tandemovou výuku a projektové dny.

Na tento projekt od 1. 7. 2023  navazujeme projektem  Škola pomáhá IV.  spolufinancovaným EU z operačního programu  JAK. Na realizaci projektu naše škola společně s mateřskou školou získala dotaci 1 375 206 Kč.

 Díky této dotaci bude naše škola opět mít školního psychologa, tentokrát na celý úvazek. Také  budeme moci hradit další vzdělávání pedagogů jak na základní škole, tak v mateřské škole.

Oba projekty naplňují cíle, které máme v celkové koncepci škol : kompletní školní poradenské pracoviště a průběžné další vzdělávání pedagogů.