Ceny stravného od 1.9.2019

Ceny stravného od 1.9.2019

Ceny stravného od 1.9.2019
Cena stravného od 1.9.2019 je stanovena takto:

MŠ:

Děti 3 – 6 let     dopolední svačinka         7,-- Kč         děti    7 – 10 let   dop. svačinka   8,-- Kč

                           oběd                                 22,-- Kč                                        oběd                26,-- Kč

odpolední svačinka                                     7,-- Kč                                        odp. svačinka   7,-- Kč

celkem                                                         36,-- Kč            celkem                      41,--Kč 

ZŠ oběd

7 – 10 let                                                     26,-- Kč

11 – 14 let                                                   28,-- Kč

15 a více let                                                 30,-- Kč

Svačina /DČ/ se nemění   15,-- Kč