ADAPTAČNÍ DNY – 6. ROČNÍKY

ADAPTAČNÍ DNY – 6. ROČNÍKY

ADAPTAČNÍ DNY – 6. ROČNÍKY

 

Vážení rodiče, milí žáci,

 

stejně jako každý rok jsme i na letošní září naplánovali adaptační kurz pro 6. ročníky, kdy děti společně se svými novými třídními učiteli vyráží na několik dní do přírody, hrají hry a poznávají se navzájem. Bohužel vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci byla naše škola nucena tyto plány trochu pozměnit. Žáci 6. ročníků absolvují v rámci školy dva tzv. adaptační dny, kdy zůstanou ve své třídě nebo se budou pohybovat v blízkém okolí školy. (Vše se bude řídit aktuální epidemiologickou situací.) Hlavní náplní programu těchto dnů bude opět: seznámit se s novými spolužáky a naučit se lépe spolupracovat, komunikovat, pomáhat si.

Adaptační dny pro VI.B: úterý 22.9. - středa 23.9. - třídní učitelka Mgr. J. Fialková a školní psycholožka Mgr. Aneta Kuncová

Adaptační dny pro VI.A: čtvrtek 24.9. - pátek 25.9. - třídní učitelka Mgr. M. Foltýnová a školní psycholožka Mgr. Aneta Kuncová