Akce třídy 9.B

Romeo a Julie

výukový program

20. června 2024 - ve 3. a 4. VH

Organizace ProDrama - cena: 70 Kč/ žák

Romeo a Julie 

Výukový program, který pomocí dramatu Romeo a Julie rozebírá rodinné vztahy a postoje mezi generacemi. Žáky čeká nejenom rozbor samotného dramatu, ale i jeho promítnutí do osobnostně sociální roviny v současnosti a zodpovězení si otázky, do jaké míry či zda vůbec mohou rodiče řídit životy svých dětí.

 Pro žáky 6. - 9. třídy

 Délka programu 2 vyučovací hodiny