Akce třídy 9.B

Planeta Země 3000: Kambodža

zeměpisný film

Cena: 90,- Kč/ žák

Začátek akce v Babylonu na ulici Kounická: 10:00

Odchod ze školy v 9:30 - během 2. VH