ZŠ Horní - škola v pohybu

Základní škola Horní 16, Brno-střed

9.A - MGR. JOHANA FIALKOVÁ

9.A 0 1 2 3 4 5 6 pauza 7 8
pondělí Tvh Tvh Č Ch M A Tvd      
úterý   A Č ZNj/ZRj M D F   IDT IDT
středa   M A Č Vps/Pil Hv Vzdr   VVs Vvs
čtvrtek Tvd Tvd A ZNj/ZRj Vo Tvh      
pátek   Z Č M F Ch A      

 

Vítáme Vás v novém školním roce!

V posledním ročníku základní školy nás čeká spousta práce, zejména příprava na prijímací zkoušky a jejich úspěšné zvládnutí. S tím bude spojena i většina akcí a programů, které společně absolvujeme. V rozvrhu se nám objevily i nové přejměty - Výchova ke zdraví, Volba povolání a Praktická informatika. Zůstáváme ve stejné třídě, máme stejnou třídní učitelku a stejnou spoustu povinností, které musíme zvládat ;-)

Během září si zopakujeme vše, co jsme přes prázdniny zapomněli, vysvětlíme znovu všechna pravidla a směle vykročíme za dalšími znalostmi! 

Také bych Vás ráda upozornila na občasné pozdní příchody žáků do školy. Žák má být v budově školy minimálně deset minut před začátkem vyučování a sposta dětí toto pravidlo nedodržuje. 

Do konce září také poprosím rodiče o zaplacení třídního fondu (1000 Kč), ze kterého budu brát peníze na všechny pracovní sešity, školní akce, fotografie apod. Na závěr roku opět vše vyúčtuji a buď nějaké peníze vrátím, nebo případně požádám o doplatek.

Na těchto stránkách Vás budeme celý rok informovat o všech našich akcích, třídních schůzkách a projektech - tak, jak jste již zvyklí. Vše důležité bude posíláno rodičům mailem a dětem se bude diktovat do KD. Tímto prosím o podepisování KD i ŽK - nejlépe v pátek - kontrolujeme to pravidelně v pondělí. 

Velmi děkuji za spolupráci a přeji všem úspěšný a příjemný školní rok!

ZÁŘÍ:

17.9. - návštěva Úřadu práce - Brno - 3VH

ŘÍJEN:

5.10. - ředitelské volno pro žáky 

15.10. - Policie České republiky - výukový program "Trestní odpovědnost" - 2VH

29. - 30.10. - podzimní prázdniny

LISTOPAD:

12.11. - třídní schůzky - 17 hodin

15.11. - Divadlo Bolka Polívky - "Sexuální výchova" - Mudr. Uzel -  2VH

PROSINEC:

19.12. - sportovní akce "Kdo si hraje, nezlobí"

20.12. - anglické divadlo - 2VH

LEDEN:

14.1. - třídní schůzky - 17 hodin

28.1.- dopravní výchova - PČR - 2VH

31.1. - vydání výpisu vysvědčení

ÚNOR:

1.2. - pololetní prázdniny

8.2. - Divadlo Bolka Polívky - "Jak vyhrát boj s prokrastinací" - 2VH

11. - 17.2. - jarní prázdniny

BŘEZEN:

DUBEN:

8.4. - třídní schůzky - 17 hodin

18.4. - velikonoční prázdniny

22.4. - Den Země

KVĚTEN:

31.5. - oslava Dne dětí

ČERVEN:

10.6. - třídní schůzky - 17 hodin

21.6. - Bílý dům - zeměpisný film "Kolumbie" - 2VH

28.6. - rozdání vysvědčení

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno
tel.: 542 526 111, e-mail: podatelna@brno-stred.cz, www.brno-stred.cz

Vytvořeno studiem Up-net Multimedia

Brno-střed