ZŠ Horní - škola v pohybu

Základní škola Horní 16, Brno-střed

9.B Třídní učitelka Mgr. Jolana Cenková

Odchází 9.B, moje skvělá třída, skvělé děti, které mi budou chybět. Děkuji jim i jejich rodičům za to, jak byli všichni úžasní a všem přeji do budoucna jen to nej a ať se jim v životě vše vydaří.

                                                                                               Jolana Cenková                                 

 

 

 JDEME DO FINÁLE  :-) 

Vítáme všechny návštěvníky webové stránky naší třídy! Je to neskutečné, ale už jsme v devítce! To jsme my - mazáci!

   

 

Naše sestava (10 + 10) se oproti loňsku trochu změnila. Na střední škole už studuje Honza Lalik. Ondra Čáp nám uletěl do Německa, kde dokončí poslední rok školní docházky. Oběma bývalým spolužákům přejeme tak super kamarády, jako jsme my a úspěšné studium! 

My si ten poslední rok na základce chceme pěkně užít, ještě se co nejvíc naučit a získat co nejlepší známky! Naše snažení se bude upínat k přijímacím zkouškám, které propuknou v dubnu. Proto i akcí v 1. pololetí bude méně, soustředit se budeme především na zvětšování objemu mozkové kapacity!

 

PLÁNOVANÉ AKCE TOHOTO ŠKOLNÍHO ROKU:

 

2. pololetí: 

 • 20/02   -   Slavní detektivové, cena 30,-

 • 06/04   -   Sexuální  a reprodukční zdraví - přednáška MUDr. R. Uzla v Divadle B. Polívky, cena 55,- Kč

 • 10/04   -   třídní schůzky

 • duben  -    PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ

 •  21/04       Den Země

 •  17/05       Do dna

 •   22/05      návštěva Osvětimi (výběr žáků, cena 1 000,-)

 •  31/05       školní výlet do Vídně

 •  01/06        Den dětí - návštěva kina

 •  06/06 nebo 07/06   fotografování tříd

 •  12/06        třídní schůzky

 •  19/06       klasifikační porada

 •   27/06      sportovní den

 

1. pololetí:

 • 14/10    -     výukový program Světová náboženství na Petrově, cena 30,-

 • 25/10    -     projektový den Vánoční dílny

 • 31/10    -    návštěva Úřadu práce (Polní ulice)

 • 14/11    -    třídní schůzky

 • 15/11     -   návštěva SŠ Charbulova

 • 25/11     -    návštěva veletrhu středních škol  (BVV)

 • 29/11     -   Vánoční jarmark

 • 05/12     -   Mikuláš

 • 21/12     -   Kdo si hraje, nezlobí

 • 22/12     -  návštěva vánočních trhů a filmového představení Nickyho rodina ve Špalíčku, cena 110,- Kč

 • 16/01    -   Mladý motorista

 • 16/01   -    třídní schůzky

 • 23/01   -   klasifikační porada

 • 31/1     -  vysvědčení a společný ples žáků 9. tříd

 •  

 

AKCE, KTERÝCH JSME SE ZÚČASTNILI

SPORTOVNÍ DEN.....

.....proběhl ve čtvrtek 29.6. a naše třída dopadla skvěle!!!! Holky vyhrály v přehazované a kluci ve florbale! Na konci devítky super výkon!!!!!

 

PREVENTIVNÍ VLAK

Ve čtvrtek 7. června jsme se zúčastnili preventivního programu Českých drah, který probíhal přímo na nádraží, ve vagónech. Tento projekt apeluje na žáky , aby se vyhýbali jakémukoliv hazardnímu chování a riskování v okolí železnice, které může končit tragicky.

 

Prvním vagónem Preventivního vlaku byl speciální kinovůz, kde jsme viděli film „To nedáš“, který byl natočen odle skutečných událostí, které se na železnici.  Ve druhém, konferenčním voze nás čekali vyšetřovatelé, kteří se nehodami na železnicích přímo zabývají a také nás "nešetřili" a povyprávěli nám o dalších případech.

Dalším stanovištěm byly hasičské vozy, které jsme si mohli prohlédnout a poslechnout si, k čemu všemu jsou hasiči povoláváni, a jakou mají výbavu. Nakonec jsme si osvěžili poskytování první pomoci (letos asi potřetí) a naučili jsme se používat automatizovaný externí defibrilátor. Dověděli jsme se, že jsou defibrilátory umístěny přímo v ulicích Brna, aby je v případě potřeby mohl použít náhodný kolemjdoucí.

 

 

PRVNÍ POMOC

V pondělí 24. dubna jsme se společně se třídou 9.C zúčastnili kurzu „Základy první pomoci“. Kurz byl velice záživný a poučný. Dozvěděli jsme se, jak se chovat, narazíme-li na osobu v bezvědomí, jak můžeme poznat u člověka mrtvici, jak pomoci člověku s epileptickým záchvatem a co říct, pokud budeme volat rychlou záchrannou službu.

Jelikož nám zbyl na konci kurzu ještě čas, instruktoři nám ukázali, jak poskytnout první pomoc dítěti při dušení.

Během kurzu jsme měli všichni možnost vyzkoušet si resuscitaci na dvou figurínách, které lékaři přinesli.

 

-------------------------------------------------- autorka: Šárka Brázdová  ------------------------------------------------------

 

DEN ZEMĚ

K oslavě Dne Země jsme se vydali do obce Moravany, kde bydlí téměř polovina žáků naší třídy. Pořád jsem o Moravanech jen slyšeli, a tak jsme je konečně i navštívili. Brňáci jeli autobusem z Brna, Moravaňáci je vyzvedli na zastávce a připravili pro ně prohlídku jejich vesnice.

První zastávka byla u rybníka, kde nám Marek předvedl poslušnost své fenky Ellie. Pak jsme procházeli Moravany křížem krážem a ukazovali si, kde kdo v Moravanech bydlí. Tak jsem se dostali až do stájí, kde si holky koňařky vypůjčili koně Williama a všichni jsme s ním společně odešli do jezdecké haly, kde nám Venda předvedla trochu jeho výcviku a skoky ve volnosti. Každý, kdo byl dost odvážný, mohl Williama nakrmit nebo si ho zkusit trénovat.

Počasí nám sice přálo, ale vítr byl ledový, tak jsme byli rádi, když akce skončila a mohli jsme se jet zahřát domů.

 

--------------------------------- autorka: Nikola Šrédlová  ------------------------------------------------------------------

 

SEXUALITA

Ve čtvrtek 6. dubna jsme navštívili divadlo Bolka Polívky, kde nás přivítal známý sexuolog Mudr. Radim Uzel s přednáškou „Sexualita a reprodukční zdraví“. Většinu času povídal o tom, co už nám bylo dávno řečeno ve škole. Vyprávěl také spoustu vtipných historek ze své praxe a zároveň nám nezapomněl připomenout, že máme používat ochranu, že si máme dávat pozor na pohlavní nemoci a další důležité věci ohledně našeho zdraví. Každý si z přednášky odnesl více či méně nových informací, ale rozhodně jsme se ani chvilku nenudili.

 

--------------------------------- autorka: Marie Plačkovová  ----------------------------------------------------------------

PLES DEVÁŤÁKŮ

Všichni deváťáci se již v pondělí aktivně účastnili výzdoby jídelny, nákupu ingrediencí na občerstvení nebo samotné přípravy pohoštění. A v úterý  po rozdání vysvědčení  to vypuklo. Na chodbách jsme místo žáků potkávali mladé muže a dámy v krásném oblečení. Ne všichni měli odvahu přijít, ale ti, kteří se zúčastnili, rozhodně nelitovali.

Bonusem pro všechny byla výuka tance pod vedením p.uč. Prachařové, která se zhostila nelehkého úkolu a snažila se žáky naučit základní kroky pro waltz, cha-chu a sambu. Dokonce i chlapci, kteří nejdřív vypadali, že stráví dopoledne u stolů s občerstvením, se nakonec odvážili a vyzvali holky k tanci. Nejvíce si všichni užili diskotéku a nakonec přišla hra „tanec s pomerančem“, při které jsme se všichni skvěle pobavili.

Školní ples deváťáků 2017 se opravdu velmi vydařil, žáci si to užili a i přes počáteční ostych byli rádi, že  přišli. 

 

 

 

 

VÁNOČNÍ "BESÍDKA"

Ta nemohla před vánocemi chybět! Už v listopadu jsme si tajně vylosovali spolužáky, kterým jsme "museli" udělat radost dárečkem kupovaným nebo ručně vyrobeným. Již počtrvté ( a bohužel naposledy) byla tato akce úspěšná a děti se dobře bavily. Pod vánočním stromečkem jsme našli spoustu dárků a nejmenší člen naší třídy = Stáňa, nadělovala. 

 

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

Těsně před vánocemi se tradičně konala tato sportovní akce. Pro nás bohužel naposledy. Jako vždy jsme si užili hromadu legrace, spolupracovali jsme, fandili si, radili si, avšak skončili jsme na bramborové pozici. Obě osmé třídy byly lepší a dokonce i 9.A nás porazila. Tento rok, v kterém jsme plánovali výhru na plné čáře, nám nevyšel. A tak jsme byli všichni zarmoucení.Naštěstí nás čeká nás ještě sportovní den, tak hlavu vzhůru. 

 

 

MIKULÁŠ

V pondělí 5.12. jsme si hráli na Mikuláše, čerty a anděly. Měli jsme náááádherné kostýmy a chodili jsme po škole strašit naše menší (až nejmenší) spolužáky, ale taky nadělovat dobrůtky. 

Poté, co jsme postrašili skoro celý 1. stupeň, vydali jsme se do školek. Našim cílem byla MŠ Vídeňská a  MŠ Pšeník. Tam byly ale dětičky tak vystrašené, že nám jich bylo až líto. Byly moooc vyděšené už jen naší přítommostí, proto jsem jen nadělovali a polouchali jejich básničky a písničky.

 

VÁNOČNÍ JARMARK

V úterý  29/11 od 14:00 do 17:30 na chodbě u ředitelny probíhal Vánoční jarmark, na kterém se prodávaly výrobky žáků prvního stupně. Nejrušněji bylo o půl 4., kdy skončila besídka 1. stupně, na niž zpíval i Marek Dušek z 9.C.

Děti si kupovaly svoje výrobky i svých spolužáků, dospělí šli hlavně po medu a medovině u stolečku p. uč. Foltýnové. Prostor jarmarku vypadal asi takto: chodba, na níž byly na jedné straně stolky z bufetu, zde se prodávali výtvory a další věci. Za stolky seděli POŘADATELÉ (žáci 9. tříd), kteří měli na starosti kasu, prodej a doplňování výrobků. Na druhé straně chodili lidi, dívali se a někdy si i něco koupili.

Všechny to moc bavilo a je škoda, že příští rok už tu nebudeme.

--------------------------------- autorka: Nikola Šrédlová --------------------------------------------------------------

 

NÁVŠTĚVA  VELETRHU STŘEDNÍCH ŠKOL - 25/11/2016

Na tento den mnozí z nás čekali. Veletrh nám pomůže rozhodnout se, na jakou školu se dát. Takže sraz v 9:00 na Mendláku u Alberta. Opozdilci mají smůlu, musí trefit na výstaviště sami. Na výstavišti jsme se rozešli a opět se sešli  až ve 12:00.

Celou dobu jsme si tedy procházeli stánky jednotlivých škol. Spíše jsme si utvořili skupiny a chodili hromadně. Bylo tam spousta lidí - jak dospělých, tak žáků. Kdo se chtěl vyhnout tlačenici nebo neměl zkrátka co dělat, vyšel schody a zašil se nahoře na plošině. Měli jsme také možnost dostat se z plošin ven na vzduch. Na podiu dole se představovali různé školy. Jednou to byla zdravotní škola, poté policejní, a třeba i gastronomická s hotelovou. Tleskali jsme ostošest. Byla to zábava. Snad si teď každý najdeme to svoje, co nás bude bavit.

Po uplynutí stanoveného času jsme se sešli, spočítali a došli na Mendlovo náměstí, kde jsme se 12:15 rozešli.     

--------------------------------- autorka: Nikola Šrédlová --------------------------------------------------------------

 

 

NÁVŠTĚVA  SŠ  CHARBULOVA

V úterý 15/11 jsme šli s 9.A a p. uč. Sochorovou na průzkum SŠ Charbulova.  

Návštěva této střední školy se mi moc líbila a myslím si, že můžu za všechny říct, že to bylo moc super. Škola jako taková byla moc pěkná a prostředí i paní učitelky působili moc mile, přátelsky a ochotně - během celého programu jsme se mohli libovolně ptát na otázky, na které jsme nevěděli odpověď.
Moc se mi líbil program. Já jsem zrovna byla ve skupině, kde jsme se učili: prostírat na sváteční událost a skládat příbory, potom jsme zkoušeli nosit 2 -3 talíře v jedné ruce, což mě moc bavilo. Také jsme si vyzkoušeli poskládat pár okrasných věcí z ubrousků.
Ostatní skupiny dělali například: moc dobré jednohubky a chuťovky, za pomoci jednoho ze studentů této školy, který taky vypadal velmi mile :-) 
Nebo dělali koktejly, se kterými jim pomáhala Šárka - velmi sympatická studentka :-) Koktejly byly velmi dobré a myslím si, že to hodně lidí bavilo :-)
Přišlo mi to jako super den, který jsme si všichni užili, a vím, že pár z nás už o této škole uvažuje. A já jsem jedna z nich.

--------------------------------- autorka: Šárka Brázdová --------------------------------------------------------------

 

 

 

NÁVŠTĚVA PRACOVNÍHO ÚŘADU

V pondělí 31/10 jsme vyrazili na nedaleký Úřad práce na ul. Polní. Čekala na nás kariérní poradkyně, která nám poskytla - pro nás velmi aktuální -  informace o středních školách. Nejdřív obecné údaje o středních školách a poté nám nabídla možnosti středních škol v Brně. Zároveň nás seznámila se současnou situací na trhu práce a pokusila se nám naznačit, které profese budou v příštích 5 letech žádané a kterých naopak bude nadbytek. Tímto nás chtěla nenápadně navést, jakými směry bychom se v budoucnu měli ubírat.

 

Po interaktivní přednášce nás čekala skupinová práce ......

...

....poté  jsme si mohli udělat test našeho profesního zaměření....

...a nakonec nás pobavili Šárka s Pavlem, kteří byli tak odvážní, že se nechali přimět k pantomimě :-) Samozřejmě zaměřené na vyjádření profesí. 

 

VÁNOČNÍ DÍLNY

Tento den (25.10.) jsme měli téměř 5 hodin „volna“. Dívky byly rozděleny do skupin (po 3-4) a do tříd na prvním stupni.  Zde pomáhaly dětem s výrobky na Vánoční jarmark. Kluci s p. uč. Sochorovou v dílnách vyráběli vánoční ozdoby (strom, sněhulák…), určené též na Vánoční jarmark. Když bylo vše hotovo, šli jsme na oběd a domů

 

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ

V pátek 14/10 jsme se v rámci předmětu Výchova k občanství vydali do Diecézního muzea na přednášku nazvanou Světová náboženství. Byla nám představena 3 velká náboženství - judaismus, křesťanství a islám. Dozvěděli jsme se leccos zajímavého, byly nám objasněny některé pojmy spojené s těmito náboženstvími a doufáme, že naše nově získané znalosti nám pomohou v "občance". 

--------------------------------- autorka: Nikola Šrédlová --------------------------------------------------------------

 

 

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno
tel.: 542 526 111, e-mail: podatelna@brno-stred.cz, www.brno-stred.cz

Vytvořeno studiem Up-net Multimedia

Brno-střed