ZŠ Horní - škola v pohybu

Základní škola Horní 16, Brno-střed

NAŠE TŘÍDA 8.B

**** AKTUALITY ****

 

 

***    ve dnech 27.6. - 29.6. bude třídnický systém 08:00 - 11:40 - předávání učebnic, úklid skříněk,  úklid tříd, odevzdávání ŽK, .....

***     ve čtvrtek 30.6. rozdávání vysvědčení - 08:00 - 08:45

 

 

«  «  « NOVINKY  »  »   »

 

SEZNAM ŽÁKŮ

 1. Šárka Brázdová
 2. Ondřej Čáp
 3. Stanislava Doleželová
 4. Jan Fiala
 5. Ondřej Gottwald
 6. Veronika Holubová
 7. Gabrila Karafiátová
 8. Petr Kolouch
 9. Karel Krčál
 10. Vendula Křížová
 11. Jan Lalik
 12. Alexandra Neterdová
 13. Marie Plačkovová
 14. Karolína Podaná
 15. Philippe Schuttrumpf
 16. Pavel Slouka
 17. Marek Svoboda
 18. Michal Svoboda
 19. Denisa Šmídová
 20. Nikola Šrédlová
 21. Marek Nguyen

 

 

UŽ JSME V OSMIČCE!!!!

Je tu další školní rok a pro nás již osmá třída. Tomáš a Kevin loni úspěšně složili přijímací zkoušky na víceletá gymnázia a 1. září usedli do lavic někde jinde. Tak těmto našim chytrým hlavičkám blahopřejeme, ale budou nám chybět. Také se nám odstěhoval všemi oblíbený spolužák Vojta Cabejšek.  Nyní bude pít své oblíbené energy drinky až v daleké Praze.

Ale zase se k nám přidaly dvě nové spolužačky, Stanička Doležalová a Maruška Plačkovová a ze zástupců mužského pokolení k nám přišel Honza Lalik. Kdo dobře počítá, zjistí, že nás je ve třídě stále 22 kousků + 1 kus.

S postupem do další třídy se nám pozměnil jak rozvrh hodin (máme již o maličko delší vyučovaní), tak nám také přibyly některé nové předměty - chemie a domácnost a taky došlo ke změně některých vyučujících.

Po paní učitelce Koudelíkové si nás na zeměpis převzala p.uč. Sochorová, s kterou se vídáme i v občanské výchově. V dějepise nad námi drží pevnou ruku p.uč. Fialková, kterou jsme doposud neznali. Chemii nás bude učit p.u. Prachařová, která nás zasvětí i do tajemství lidského těla v přírodopise. A poslední novinkou je p.uč. Škvařilová, která s námi sdílí dobré i zlé v němčině.

 

PLÁN AKCÍ NA 1. POLOLETÍ: 

 • Zdravé stárnutí - projekt ve škole
 • 09/10 10:30  "Na zdraví!" - interaktivní divadlo
 • 21/10 v 10:00 anglické divadlo Make Love, Not War - Buranteater, cena 60,-
 • 09/11 v 17:00 třídní schůzky
 • 13/11 Zločin kolem nás – Divadlo B. Polívky, cena 55,-
 • 16/12  Vida centrum - cena 130,-
 • 17/12  Kdo si hraje, nezlobí
 • 18/12  Návštěva vánočních trhů 
 • 11/01/2016  třídní schůzky
 • 21/01/2016 Romeo a Julie - Mahenovo divadlo, cena 90,-

 

PLÁN AKCÍ NA 2. POLOLETÍ: 

 • 07/03  výstava Ďáblova bible 
 • 07/04  v 11:30 anglické divadlo - cena 60,-
 • 11/04  třídní schůzky
 • 22/04  projektový den -  Den Země
 • 28/04  Hynku, Viléme - divadlo Polárka, cena 60,-
 • 05/05  výstava výkresů ve škole - 15:00
 • 12/05  Drogy a kriminalita - Divadlo B. Polívky, cena 55,-
 • 17/05  Ukázka výcviku dravců - cena 40,-
 • 20/05  Den s němčinou - zdarma
 • 01/06  Den dětí
 • 02/06  školní výlet - Znojmo, cena 400,-
 • 13/06 třídní schůzky
 • 14/06  zeměpisný pořad o Filipínách - cena 60,-
 • 20/06  klasifikační porada
 • 23/06  Sportovní den
 • 28/06  Minuty pro život
 • 30/06  vydávání vysvědčení

 

AKCE, KTERÝCH JSME SE ZÚČASTNILI

SPORTOVNÍ DEN

Již potřetí jsme se letos zúčastnili sportovního dne, který na naší škole proběhl ve čtvrtek 23.6. Utkali jsme se postupně ve florbalu, malé kopané a přehazované. Akce se opět vydařila, letos nám dokonce přálo počasí, dokonce až moc. Všichni jsme to ale ve zddraví přežili a vše proběhlo bez úrazu. 

Nakonec i naše umístění bylo uspokojivé - kluci skončili ve florbale i ve fotbale druzí, holky třetí ve florbale a druhé v přehazované. 

 

tým děvčat

 

V úterý 14.6.2016 jsme se jako každoročně zúčastnili v sále B. Bakaly projekce zeměpisného filmu – tentokrát to bylo o FILIPÍNách.

 

ŠKOLNÍ VÝLET

Letos jsme se na školní výlet vydali opět společně s 9.B, tentokrát do Znojma. 

První část výletu byla v obci Slup, kde jsme navštívili vodní mlýn. Touto národní kulturní památkou nás provedla paní průvodkyně. V původních obytných prostorách mlýna jsme viděli cenné historické dokumenty, expozici historie mlynářství od pravěku až do 20. století, vybavení bytu mlynáře a byl nám předveden také proces mletí obilí. Na závěr jsme viděli i 4, stále funkční, vodní kola v akci.

U mlýna jsme se nasvačili a vyrazili do nedalekého Znojma. Tam jsme si nejdřív pěšky prošli znojemské pamětihodnosti a těšili jsme se na prohlídku znojemského podzemí. Tam jsme konečně sestoupili ve 12:30 a hodinu jsme se procházeli pod zemským povrchem, mnohdy až 12 m hluboko. Kromě historických zajímavostí jsme si poslechli i zábavné legendy a vtipné příhody nejen o podzemních chodbách, ale i o celém Znojmě. I přesto, že jsme absolvovali prohlídku klasickou (na výběr byly možné 3 úrovně), byl to i tak dost velký adrenalin.

Na rozloučenou se Znojmem jsme dostali na náměstí na hodinu rozchod, abychom si město ještě každý užili po svém a kolem 15. hodiny jsme příjemně unaveni usedli do autobusu a nechali se odvézt zpět ke škole. 

 

1.6. MDD

Na Den dětí jsme si mohli vybrat – učit se nebo jít do kina? Samozřejmě, že cokoliv je lepší než učení, tak jsme vyrazili do Lucerny na novou verzi filmu Kniha džunglí. Trochu jsme se obávali, zda to není pro děti, ale film se nám moc líbil! A aspoň jsme se vrátili do dětských let :-) !!!

 

DEN S NĚMČINOU

Konečně taky akce k němčině! Dostali jsme nabídku zúčastnit se tohoto super projektu pořádaného Österreich institutem a rádi jsme to vzali!

Začínali jsme v klubu Leitnerova, kde jsme se zapojili do hry Autobahnspiel. Šlo o interaktivní hru, kde žáci po skupinkách obcházeli jednotlivá stanoviště znázorňující různá místa v Německu. Ověřovali si své znalosti o naší sousední zemi, zjišťovali a dozvídali se informace nové a vše zapisovali do svého „cestovního“ pasu. Ty pak byly vysbírány a správné odpovědi byly vyhodnoceny.

Naše třída soutěžila proti 8.A a ještě další škole a i v takové konkurenci dokázaly naše 3 holky obsadit krásné 3. místo. Gratulujeme Nikole, Marušce a Saše.

Poté jsme se přesunuli MHD do Dělnického domu v Židenicích, kde nás čekal velký koncert hamburské kapely Tonbandgerät.

 

DROGY A KRIMINALITA

12. května jsme se znovu dostavili do Divadla B. Polívky, tentokrát na besedu Drogy a kriminalita. Spíš než beseda to byla přednáška o drogách, jejich dělení a další informace. Moc nás to nezaujalo, protože jsme se dozvěděli jen to, co si můžeme sami přečíst. Chyběly nám tam příklady z praxe, reálné příběhy a osobnější přístup paní přednášející.

 

HYNKU, VILÉME!

28.4. jsme navštívili další divadelní představení, tentokrát v divadle Polárka. Protože se nám blíží květen, měsíc zamilovaných, hrálo se představení inspirované lyricko-epickou básní Máj. Bylo to pojato lehce alternativně, takže jsme mnohdy moc nechápali, ale hlavní myšlenka zůstala. Ještě dlouho nám znělo v uších: „Byl pozdní večer, první máj, …………….“

 

DEN ZEMĚ

V pátek 22.4. jsme se vydali na přírodovědnou vycházku oborou Holedná. Včas jsme se seši na Mendlově náměstí a autobusy jsme se dopravili do Kohoutovic. Ze zastávky Hájenka jsme se prošli oborou dolů k divokým prasatům, kde jsme posvačili a vydali se směrem do Bystrce. 

Cestu jsme si zpestřili čtením informačních tabulí a pozorováním zdejší fauny. Krásnou vycházkou jsme dorazili do Bystrce - do Údolí oddechu a přesunuli jsme se k občerstvení, které jsme si po táááááák dlouhé cestě zasloužili. Společně jsme pak dojeli ještě zpět na Mendlovo náměstí a tam ve 12:45 naše společná cesta skončila. 

 

MY FAMILY AND OTHER ANIMALS

Opět jsme na vštívili Buranteatr na Kounicově ulici, když jsme se vydali na další představení v anglickém jazyce. Tato hra na motivy knihy britského spisovatele Geralda Durrella byla zatím nejvtipnější z těch, co jsme zatím viděli.

Děj příběhu se odehrával na řeckém ostrově Korfu, kde autor strávil se svou rodinou dětství, na které vzpomínal s humornou nadsázkou a láskou. Ve svých epizodách si vzal na mušku svou matku, sestru Margo a bratry Leslieho a Larryho a jejich postoj ke zvířatům, která malý chlapec povýšil rovněž na členy rodiny.

Hra byla studenty skvěle zpracovaná a srozumitelná nám všem.

 

ANDY WARHOL

V rámci výtvarné výchovy jsme se šli podívat na Špilberk na vástavu Andyho Warhola nazvanou In the Bottom of my Garden.

 

VÝSTAVA "ĎÁBLOVA BIBLE"

7.3. - místo dvouhodinovky výtvarné výchovy - se naše třída vydala pěšky za nepříznivého deště do již navštíveného Letohrádku Mitrovských na výstavu s názvem ,,Ďáblova bible“. Jakmile jsme se všichni společně s 9. B přemístili do první výstavní místnosti, začal pan průvodce s vypravováním.

Výklad se týkal již zmiňované Ďáblovy bible nebo taktéž Osmého divu světa. Na originální knize se pracovalo 20-30 let, zatímco na kopii 500 hodin. Originál se nachází ve Švýcarsku. Má 51cm na šířku a 92cm na výšku, do tloušťky má 28cm. Kniha váží 75kg a psaná je na 312 pergamenových listech ze 160 oslích kůží.

Našli jsme zde také vystavenou nejdelší knihu pojednávající o době od začátku pravěku až po anarchisty, ztvárněnou v podobě úsměvného komiksu. Ve spodní části letohrádku jsme si mohli prohlédnout hranatá ,,akvária“, jak je nazval pan průvodce, ve kterých byly nejrůznější obaly knih lišících se v měřítcích, barvách a tvarech. Opět jsme si poslechli menší výklad a odebrali se, stále za mokra, k Mendlovu náměstí, kde jsme se rozešli domů.

Mně se tato výstava líbila, pan průvodce byl milý, výklad jednoduchý a zajímavý. Deštivé počasí mi nějak nevadilo, jen bych si přála pořídit více fotografií naší třídy.                                    -------   Nikča   --------

 

ROMEO A JULIE

21. ledna, abychom si nestěžovali, že se moc učíme, nás p. uč. Cenková vzala "pro změnu" do divadla, a to rovnou do Mahenova divadla na představení Romeo a Julie. Na toto představení jsme se museli všichni slušně obléci. Děvčata měla většinou sukně či šaty a někteří kluci dokonce košili s kravatou. Moc nám to všem slušelo. 

Naše místa byla vysoko nade všemi a díky tomu jsme měli skvělý výhled na pódium. Dominantou celého divadla byl obrovský skleněný lustr, který obdivoval snad každý návštěvník.

Když se v divadle setmělo, naskytla se nám krásná podívaná na herce v dobových kostýmech, protože toto představení bylo pojato klasicky podle Shakespearovy předlohy. Prostě velká nenaplněná láska dvou mladých lidí ze znepřátelených rodin.

po nějaké době bylo potřeba vyměnit kulisy, a tak jsme se během pauzy mohli občerstvit a protáhnout. Poté představení pokračovalo až do konce.

Protože jsme již Shakespearovy hry v literatuře probírali, nikoho z nás nepřekvapil tragický konec. Určitě jsem nebyla jediná, které ukápla slza. Prostě výkon herců byl tak úžasný, že i já jsem tomu uvěřila.

Myslím si, že ten den v divadle byl pro nás velkým zážitkem a ráda se tam někdy v budoucnu vrátím.

                                                                                                                -------   Nikča   --------

 

VÁNOČNÍ TRHY

Pátek 18/12 jsme už jen doladili předvánoční atmosféru vycházkou po centru Brna. Po ulici Bašty jsme se vydali na Petrov, kde jsme nahlédli do kostela a pokračovali jsme přes Zelný trh na Náměstí Svobody. Počasí nám nepřálo, ale aspoň jsme trochu vymrzli, když sněhu jsme se nedočkali. Žáci dostali rozchod na pořízení posledních vánočních dárků a v 11:30 jsme se rozešli do svých domovů. A sejdeme se až v novém roce 2016.

 

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ!

Tradiční metodicko-preventivní akce jsme se samozřejmě zúčastnili i letos. Trošku nás skolili nemoci, a tak jsme soutěžili jen v počtu 17 osob. Kapitánkou týmu byla opět zvolena Gabča, protože se loni osvědčila. Opět se jí dařilo svou třídu ukočírovat, ale asi spolužáky málo namotivovala, protože ani letos jsme nebyli „na bedně“ J. Ovšem zlepšení je znatelné – v 6. třídě jsme byli poslední, loni sedmí a letos??? Pátí!!!! Příští rok je poslední možnost, jak zabodovat!!!

I letos jsme si taky v tento den nadělovali dárky! Každý si na začátku prosince vylosoval spolužáka, kterého měl obdarovat a akce se vydařila i letos.

Celý čtvrtek byl moc pěkný a zábavný.

 

VIDA CENTRUM

Předvánoční středa 16. prosince patřila vědě. Společně s 8. A jsme zamířili do VIDA!  science centra. Měla jsem trochu obavy, zda se tam mladí adolescenti nebudou nudit, ale opak byl pravdou! Zabavili se všichni!

Naše třída měla nejdřív možnost projít si celé centrum samostatně. Žáci se rozdělili na skupinky a společně objevovali a prozkoumávali vše, co tam našli. Mohli si zkusit odpálit vodíkovou raketu, zajezdit si na kole na laně, stát se hvězdou zpravodajství o počasí, zmrazit vlastní stín, zažít zemětřesení, rozpoutat tornádo nebo přijít na kloub záhadě Bermudského trojúhelníku.

Poté jsme se zúčastnili programu „Detektiv“ – třída byla rozdělena na 5 skupinek po 4 lidech a podle zadaných indicií měli za úkol odhalit vraha ve smyšleném detektivním příběhu. Během objasňování případu žáci postupně vyslechli 4 podezřelé, pokládali jim doplňující otázky, zkusili si odebrat otisky prstů, seznámili se s metodou odběru vzorků DNA, porovnávali stopy krve oběti se stopami botami podezřelých a nakonec museli někoho obvinit. Z 8.B nejspíš žádný profesionální detektiv nevzejde, neboť žádná skupina nedokázala pravého vraha odhalit.

Po „Detektivovi“ na nás čekala ve speciální laboratoři světelná show, kde nám 2 vědátorky předvedly příběh světla – světlo v jeho různých podobách.

Nakonec jsme měli ještě půlhodinu a žáci se znova vrhli do nitra centra, aby objevili ještě to, co nestihli. A stejně bylo času málo. Holt budou muset vyrazit ještě s rodiči nebo zase za rok!

V listopadu perlili naši sportovci.

 • Philippe naši třídu zastupoval ve středu 18. 11. ve florbalu. Družstvo starších žáků se po postupu z 1. kola a semifinále zúčastnilo městského finále ve florbalu.  Tohoto finále se zúčastnila 4 družstva a hrálo se systémem každý s každým. Konečné pořadí: 1. ZŠ Vejrostova, 2. ZŠ Bakalovo nábřeží, 3. ZŠ Horní, 4. ZŠ Laštůvkova.
 • V pátek 20.11.  dívčí školní florbalový tým zvítězil ve "Florbalovém turnaji o pohár ministra školství" a holky se staly mistryněmi Brna. Po těžkých a velmi vyrovnaných finálových bojích patří 1. místo ZŠ Horní, 2. byla ZŠ Tuháčkova, 3. ZŠ Hamry a 4. ZŠ Čejkovická. Vítězství je o to cennější, že se dívkám podařilo obhájit loňské 1. místo. Naši třídu reprezentovaly Gabča Karafiátová a Verča Holubová. Holky, gratulujeme  a děkujeme!!! Ve finále Jihomoravského kraje budou i naše žákyně reprezentovat Brno - město.

 • Taky se nám během listopadu lehce vyměnilo osazenstvo. Na jinou školu odešel Vojta Antoš a záhy k nám přišel nový spolužák Marek Nquyen. Vojtovi přejeme, aby se mu na nové škole líbilo a doufáme, že se Markovi bude líbit u nás. Ale vypadá to, že už se v naší třídě zabydlel a do kolektivu zapadl.

 • A poslední listopadová sportovní akce se konala ve středu 25. 11. Družstvo starších žáků se zúčastnilo okresního finále v házené. Po porážkách ve skupině 6:8 (ZŠ Blažkova), 5: 13 (ZŠ Arménská) a 5:9 (ZŠ Elišky Přemyslovny) jsme obsadili konečné 4. místo. Za naší třídu bojovali Karel, Honza Fiala a Philippe.

 

 • V prosinci Karel zajistil vánoční stromeček, Karolína domluvila jeho dopravu do školy, další šikovní žáci donesli ozdoby a společnými silami se všichni podíleli na výzdobě naší třídy. Tak to tam máme teď tak krásné předvánočn! A hned se nám tam lépe učí :-)

 

 

 

ZLOČIN KOLEM NÁS

Obávaný pátek třináctého – tentokrát 13. listopadu – jsme se udělali moc pěkný a ničeho jsme se nebáli. Učili jsme se jen první dvě hodiny a pak jsme společně se sousední 8. A a starší 9.B jsme navštívili divadlo Bolka Polívky na Jakubském náměstí.

Čekala nás přednáška novináře a spisovatele Josefa Klímy na téma Zločin kolem nás, kde nám známý investigativní reportér vyprávěl skutečné případy ze své praxe.

Pořad byl speciálně zaměřen na situace, v kterých se může ocitnout každý mladý člověk. Zejména z nedostatku zkušeností se mohou mladiství stát jak pachatelem, tak i obětí trestné činnosti (dobrovolná i násilná prostituce u děvčat a chlapců, najímání mladistvých k převozu drog, zbraní, kradených automobilů a další aktuální témata).Přednáška spojená s besedou žáky velmi zaujala a neváhali zapojit se svými dotazy. Snad si všichni přítomní v sále vzali z jednotlivých případů ponaučení a budou ve svém životě dostatečně obezřetní.

 

MAKE LOVE, NOT WAR

Středa 21/10 patřila skoro celá angličtině. Po 1. hodině jsme společně vyrazili na divadlení představení v anglickém jazyce "Make love, not war".

Studenti pražského gymnázia zahráli komedii na motivy Aristofanovy Lysistraty. Vtipný příběh o dívčí válce vedené nikoliv mužskými zbraněmi, ale ženskou rafinovaností byl plný písniček, dobových kostýmů  a úsměvné nadsázky. Příběh a jeho zpracování se nám všem se moc líbil, hodně jsme se nasmáli a příště učitě půjdeme rádi zase. 

 

"NA ZDRAVÍ"

V pátek 9. října jsme se vydali až do Řečkovic do centra Podané ruce na preventivní program "Na zdraví!". Jak už název napovídá, program byl zaměřen na alkohol. Formou divadla nás herci uvedli do 3 různých příběhů, které nedopadly dobře a hlavní roli v nich hrál nízký věk hlavních hrdinů a alkohol. 

Žáci si po shlédnutí příběhů vybrali jeden, který chtěli změnit a aktivně se na změně jeho konce podíleli. Nahradili herce, vžili se do rolí hlavních hrdinů a snažili se argumentovat, chtěli se prosadit a docílit dobrého konce. A to se jim povedlo, a ta jsme spokojeně odešli dmů.

Tím to ale nekončí....na toto představení navazují ještě pracovní listy, nad kterými budou žáci dumat ve výchově k občanství. Znovu se k příběhům vrátí a samostatně se budou snažit řešit problémy hlavních hrdinů.

A příští rok nás čeká pokračování!!!!

 

ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

Hned začátkem roku pro nás škola přichystala malé zpestření, a to v podobě dvouhodinového výchovného programu o problémech starších lidí. Měli jsme možnost vyzkoušet, jaké to je, když člověk nevidí, když špatně slyší, když nemůže chodit, ohýbat se a to všechno i proto, abychom se dokázali do jejich stavu vcítit a v případě potřeby jim i pomoci. Nakonec jsme ale všichni byli rádi, že naše tělo zatím ještě funguje, jak má.

                                    autor: Nikola

 

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno
tel.: 542 526 111, e-mail: podatelna@brno-stred.cz, www.brno-stred.cz

Vytvořeno studiem Up-net Multimedia

Brno-střed