ZŠ Horní - škola v pohybu

Základní škola Horní 16, Brno-střed

7. B - třídní učitelka Mgr. Jolana Cenková

Školní rok 2014/15 je za námi a já tímto uzavírám webové stránky naší třídy. 
Žáci byli v 7. třídě velmi šikovní, na konci roku jsem je moc chválila. Všem děkuji za krásné dárky a kytky, které jsem dostala a přeji vám náááádherné odpočinkové prázdniny. Těším se, až se zase v září všichnio sejdeme :-)
 
ROZVRH TŘÍDY
 
 

                  

 

SEZNAM  ŽÁKŮ

 1. Antoš Vojtěch
 2. Brázdová Šárka
 3. Cabejšek Vojtěch
 4. Čáp Ondřej
 5. Fiala Jan
 6. Gottwald Ondřej
 7. Holubová Veronika
 8. Karafiátová Gabriela
 9. Kolouch Petr
 10. Krbila Tomáš
 11. Krčál Karel
 12. Křížová Vendula
 13. Neterdová Alexandra
 14. Nguyen Huu Vinh
 15. Podaná Karolína
 16. Schuttrumpf Philippe
 17. Slouka Pavel
 18. Svoboda Marek
 19. Svobododa Michal
 20. Šmídová Denisa
 21. Šrédlová Nikola

 

 

 

Vítáme všechny příznivce 7.B!

V tomto školním roce nastane velká změna! O naši webovou stránku se společně s  p.učitelkou budou starat 3 samozvané tiskové referentky: Saša, Šárka a Nikola.

Holky nelenily a hned něco napsaly:

 

Prázdniny, které jsme si všichni moc užili, utekly jako voda. Někomu se zdálo, že byly moc krátké, takže se do školy asi netěšil. Ale za nás – tiskové referentky – můžeme říci, že byly naopak hróóóóózně dlouhé:-) A po nich se „stará“ 6.B změnila v 7.B.

Začal nový školní rok a 1. září se z nás oficiálně stali sedmáci. Největším překvapením pro nás všechny byl nový spolužák Vojta Antoš. Hned první den se s ním začal bavit Tom a Kevin a ze začátku to vypadalo, že nemá  moc zájem. Ale pak se rozpovídal! Druhý den už se bavil úplně normálně.

Dalším překvapením byla taky změna některých vyučujících a NEJHORŠÍM překvapením pro holky bylo zjištění, že mají tělocvik ve čtvrtek na 7 ráno!

Jinak si ale začátek školního roku užíváme a doufáme, že to tak bude i pokračovat!   

Šárka, Nikola, Saša

 

Během prvních tří dnů ve škole, kdy jsme se ještě neučili, jsme si zvolili třídní samosprávu. Nejdůležitější teď bude Karel, který byl zvolen předsedou třídy (bude muset jít všem příkladem) a Vojta Antoš – náš nový místopředseda. Kluci se budou mít, čeká je každodenní spolupráce s paní učitelkou třídní ☺ ☺ ☺

 

AKCE, KTERÉ NÁS ČEKAJÍ v tomto školním roce: 

2. pololetí: 

 • 20.2. divadelní představení v anglickém jazyce PETER BLACK - vstupné 70,-
 • 23. 2. - 1.3. jarní prázdniny
 • 6.3. POUZE CHLAPCI - 2. VH přednáška Na prahu mužnosti
 • 13.3. návštěva planetária - vstupné 80,-
 • 24.3. výstava korunovačních klenot - vstupné 70,-
 • 13.4. třídní schůzky (17:00 hod.)
 • 23.4. Den Země - návštěva botanické zahrady a skleníku -  vstupné 30,-
 • 29.5. Den dětí
 • 8.6.  třídní schůzky
 • 15.6. klasifikační porada - uzavření klasifikace
 • 16.6. školní výlet 
 • 18.6. focení, návštěva kina - zeměpisný program - vstupné 60,-
 • 19.6. sportovní den
 • 26.6. rozdávání vysvědčení

1.pololetí

 • 9.9.     Tancuj s Krtkem - program ve školní tělocvičně, vstupné 5,-
 • 29.9.   Výstava v Moravském zemském muzeu, vstupné 15,-
 • 30.9.   Preventivní program Exit Tour - celodenní program ve škole, vstupné 30,-
 • 31.10.  Halloween party
 • 3.11.    kino Velký Špalíček: Století M. Zikmunda - vstup zdarma, po akci se již do školy nevracíme
 • 6.11.   (2., 3. VH) preventivní program Městské policie Kyberšikana, ve škole během výuky
 • 5.12.    Mikuláš
 • 8.12.    adventní jarmark - 15,00-17,00 hod.
 • 10.12. (3. VH)  preventivní program Městské policie Kyberšikana, ve škole během výuky
 • 18.12. Kdo si hraje, nezlobí
 • 19.12. Vánoční trhy
 • 23.1.  Hudební představení Liška Bystrouška v Redutě
 • 29.1. 2015 Vydání výpisu pololetního vysvědčení
 • 30.1. Pololetní miniprázdniny

 

CO UŽ MÁME ZA SEBOU:

SPORTOVNÍ DEN

 

FILMOVÝ POŘAD

V sále B. Bakaly jsme společně se všemi žáky 2. stupně ve čtvrtek 18.6. shlédli vzdělávací  filmovou projekci Východní Afrika – kolébka civilizace. Cestovatel a dobrodruh Adam Lelek nás provedl celou východní Afrikou – viděli jsme lávové jezero sopky Erta Ale, tržnice i slumy, bavlníkové plantáže, savany … setkali  jsme se s opravdovou Afrikou – krásnou, ale i drsnou zároveň.

 

ŠKOLNÍ VÝLET

Úterý 16. června jsme strávili na cestách. Spolu s 8.B jsme zájezdovým autobusem vyrazili do ZOO v Hodoníně. Cesta trvala hodinu a půl. Každý si čas krátil něčím jiným. Někdo poslouchal hudbu, jiní se bavili a další hráli hry.

V ZOO jsme dostali dvouhodinový rozchod, ale za hodinu už nebylo co objevovat, protože zoologická zahrada byla fakt malá. Naštěstí bufet byl dost prostorný, tak jsme se mohli dosyta občerstvit a vydali jsme se autobusem zase o kousek dál – do Ratíškovic, do Muzea drezín. Nikdo nevěděl, co od toho očekávat, ale nakonec byli všichni nadšení.

Celé muzeum byly vlastně 3 odstavené vagóny, kde jsme si dověděli zajímavé informace nejen o historii této železnice, ale i lignitu, který se na Ratíškovicku těžil. Po skupinkách jsme se mohli svézt na šlapacích drezínách a to jsme si pořádně užili. Šlapali jak kluci, tak holky a nejvíce si to užila paní učitelka, která byla přítomna každé jízdě, protože na každé drezíně musel být dospělácký dozor (a p. učitelka byla předem odborně proškolena u pana vedoucího). Výsledek: nejlépe a nejrychleji šlapali Karel, Honza a Philippe!

Poslední atrakcí výletu byla plavba po Baťově kanále ve Strážnici, kam jsme se opět přesunuli autobusem. Časový limit jsme plnili skvěle, před plavbou v 15:00 jsme se tedy mohli občerstvit v místní restauraci. Všichni jsme to uvítali, neboť sluníčko vylezlo víc než mělo a bylo docela horko. Plavba trvala zhruba 45 minut, p. průvodkyně nám povyprávěla o historii i současném stavu kanálu a nakonec jsme byli rádi, že už stojíme na pevné zemi.

Cestou zpět byl v autobuse klid a ticho, všichni byli dost unavení, a tak uvítali odpočinkovou cestu. Plánovaný příjezd se nám posunul až na 17:30, tak jsme domů vyrazili rychlým tempem, protože další den nás čekaly opět školní lavice.

 

 

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ

V pátek 29.5. jsme se na Den dětí rozhodli potrénovat nohy a šli jsme se projít od prodejny Lidlu na ul. Celní k 8 km vzdálené Olympii.

Prvním dopravním prostředkem byla Maxova koloběžka, které se dobrovolně vzdal a zabral si ji předseda třídy Karel. Postupně nás objížděl a kontroloval, kdo se loudá, kdo se zastavuje…. Fotografování se ujala Venda a celý výlet máme tudíž hezky zdokumentovaný (podívejte se do fotogalerie :-) ).

Druhým dopravní prostředek  (kde se vzal, tu se vzal) byl nákupní vozík z nějakého hypermarketu. Takže se Vojtové a Philippe dobře bavili.

Cestou jsme potkali ještě další třídy z jiných škol, které šly stejným směrem. Počasí nám přálo, nálada byla veselá, nic nám na té devadesátiminutové túře nechybělo.

V Olympia parku jsme dostali rozchod a holky se vydaly na velkou červenou prolézačku. Kluci se nejdřív zajímali spíše o občerstvení než o lezení na provazech, ale nakonec neodolali a lezení ve výškách si vyzkoušeli také.

V 10:45 jsme se spočítali, společně se přemístili do Olympie a tam následoval druhý rozchod. Celá třídy zamířila nejprve do Bubbleology, aby si zakoupila chlazený nápoj a pak jsme se rozešli po celé Olympii.

Přesně na čas jsme se sešli u autobusové zastávky a Olympia busem jsme se svezli k Bankovce, kde jsme p.uč. vyhlásila konec akce a mohli jsme jít samostatně domů.

                                                                     Nikola

 

DEN ZEMĚ

Ve čtvrtek 23. dubna se celá naše škola připojila k oslavě Dne Země. Každá třída si zvolila svůj vlastní plán oslavy.

My jsme se nejdřív ve školních lavicích poučili o ekologii trochu teoreticky – pustili jsme si dokumentární film „Rodinná dieta“ o rodině z Finska, která se rozhodla, že zkusí celý rok vydržet bez produktů vyrobených z ropy.

Poté jsme se vydali na prohlídku Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Čekala nás komentovaná přednáška ve sklenících. Postupně jsme procházeli skleníkem kaktusů, skleníkem subtropických rostlin a tropickým skleníkem s velkým bazénem, který čekal na vysazení tropického leknínu. Během výkladu jsme pořídili i nějaké fotografie (viz fotogalerie). Střídání teplot v jednotlivých sklenících a zejména tropické klima někomu dokonce přivodilo nevolnost. Proto jsme byli rádi, když přednáška skončila a dostali jsme se na čerstvý vzduch. Prohlídli jsme si i venkovní zahradu a nejvíce se nám líbila střešní terasa, která je hned u vchodu do zahrady. Využili jsme ji k odpočinku a ke svačině.

Poté jsme se společně vydali trolejbusem na Českou, kde jsme se v 11:45  rozešli.

        autor: Nikola + p. učitelka

 

 

VÝSTAVA "KORUNOVAČNÍ KLENOTY NA DOSAH"

V úterý 24.března jsme se všichni podle plánu sešli v 08:00 na Mendlově náměstí, odkud jsme pěšky došli do Letohrádku Mitrovských na výstavu "České korunovační klenoty na dosah". 
O půl deváte se nás ujala paní průvodkyně a provedla nás zajímavou výstavou, která nebyla zaměřená  jen na korunovační klenoty. Podívali jsme se také na na dobové zbraně, šaty a boty. Poslechli jsme si i zajímavé informace o Karlu IV. a obdivovali jsme korunovační klenoty sestavené z jedlých materiálů, uháčkované klenoty, vyrobené z květin... Ty pravé - tedy repliky těch pravých klenotů - byly uloženy v suterénu Letohrádku, spolu s královských pláštěm (hermelínem). 
Zaujal nás také dokument o výrobě těchto vystavených klenotů, který se promítal současně s výstavou. I když...upřímně..... žáky ten film "hrooozně" zajímal nejpíš proto, abychom se zdrželi a nestihli ve škole hodinu matematiky. Ale my jsme šikovní - výstavu jsme stihli, film jsem stihli a matiku taky.

 

V pátek 20.3. kromě zatmění Slunce na naší škole probíhala i matematická soutěž Klokan. Je pravda, že jsme se kvůli tomuto nevšednímu úkazu nedokázali na matematiku dost soustředit. Někteří to odflákli, aby mohli prchnout na hřiště a speciálními brýlemi zatmění sledovat. Ale ti šikovní a ctižádostiví svědomitě počítali a nakonec se "náš" Tomáš umístil na 3. místě v kategorii Benjamin. Tome, gratulujeme!!!!

 

NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA

Po roce jsme opět vyrazili do Planetária na Kraví horu. V digitáriu byl pro nás připraven film Úsvit kosmického věku. Pojednával o 
konstruktérech prvních umělých družic, viděli jsme výpravu prvního člověka do vesmíru. Téměř jsme zažívali pocity prvních pozemšťanů, kteří se procházeli po Měsíci. Virtuálně jsme se dostali také na Mars, Venuši či okraj Sluneční soustavy.

 

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ  "PETER BLACK"

V pátek 20.2.2015 jsme se školou vyrazili do kulturního domu Rubín v Žabovřeskách na divadelní představení v angličtině. Našim doprovodem byla paní učitelka Prachařová.Celá naše třída odjížděla po první vyučovací hodině směr Česká.

Zde jsme nastoupili do autobusu č.34, který nás dovezl až do Žabovřesk. Co by to bylo za výlet, kdyby spolužák Philippe opět nezískal několik napomenutí za hloupé řeči a hlučnost v dopravním prostředku. Opět nás nezklamal…

U kulturního domu jsme byli brzy, a tak jsme měli ještě chvíli volna. Poté jsme se všichni vydali po schodech směr hlavní vchod do divadla.

Sál byl moderní a společně s žáky z jiných škol jsme usedli do židlí.Úvod představení byl v češtině, zbytek poté již jen v angličtině.

Vystupovali pouze tři herci, kteří mluvili perfektně anglicky, jednou za scénku zaznělo i nějaké to české slovíčko.

Rozuměli jim všichni v sále, což potvrdil i hlasitý smích všech přítomných.

Všichni jsme si to moc užili a po příjezdu zpět na Českou jsme si šli již každý svojí cestou.

Doufám, že budeme mít ještě možnost toto divadlo znovu navštívit a tentokrát i s naší paní učitelkou Cenkovou.

                                autor: Nikola     (Nikolo, děkuji!!!!)

 

KONEC 1. POLOLETÍ:

Konečně je aspoň jedno pololetí pryč - říkají si žáci, uběhlo to jako voda - říká paní učitelka třídní. Konečně se vztahy ve třídě  uklidnily, nemusíme nic řešit a klima je pohodové. Učitelé třídu chválí, tak doufám, že to tak i nadále zůstane a v pohodě sedmou třídu dokončíme. 

První pololetí zvládli všichni více či méně dobře podle svých schopností a možností. Pochválit musím zvláště naše tři premianty - Nikolu, Tomáše a Kevina, kteří měli opět samé jedničky. Celkem 8 žáků prospělo s vyznamenáním, což je moc pěkné skore. 

Takže vzhůru do druhého pololetí, které bude už veselejší, protože přichází jaro ☺

 

CO ANI LIŠKA NETUŠILA

V pátek 16.1. jsme se po dlouhé době opět někam vydali. Bohužel bylo dost žáků nemocných a do divadla se nedpstali, ale o to raději za ně zaskočili spolužáci z osmé třídy :-) 

Spolu se 7.A jsme navštívili divadlo Reduta na Zelném trhu, abychom se dověděli něco bližšího o životě a tvorbě Leoše Janáčka. 

Dva moderátoři nám vtipnou a zajímavou formou přiblížili život manželů Janáčkových. Celé představení bylo propojením mluveného slova, scének, hudebních a pěveckých ukázek. Zmíněny byly zejména tituly blízké dětem: Moravská lidová poesie v písních, sborový cyklus Říkadla a operu Příhody lišky Bystroušky.

 

VÁNOČNÍ TRHY

V pátek před vánoci jsme se vzorně sešli na Mendláku a vydali se společně na prohlídku vánočních trhů. Teda - společná cesta byla z Mendláku na Českou, poté dostali žáci rozchod, aby si mohli prohlídnout každý vše dle vlastního zájmu, případně dokoupit nějaké dárky na vánoce. Počasí bylo milosrdné, tentokrát jsme nemrzli, spíš se potili a vypadalo to jako na jaře, ne v zimě.

 

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ!!!!

Podruhé jsme se jako žáci 2. stupně zúčastnili sportovní akce zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů  "Kdo si hraje, nezlobí".  Protože soutěžení začínalo až v 8:30, využli jsme volný čas a nejdřív  jsme si rozdali ve třídě dárky k vánocům. Začátkem prosince si každý žák naší třídy vylosoval jméno spolužáka, kterého měl obdarovat nějakou drobností. Musím děti pochválit, neboť nikdo na nikoho nezapomněl a některé dárky nebyly vůbec skromné, zejména někteří chlapci se letos překonali.

Plnění disciplín začalo po půl deváté a my jako tým  jsme se snažili porazit ostatní třídy ve sportovních disciplínách. Kapitánem našeho družstva byla zvolena Gabča a ta tým dovedla ke krásnému 7. místu (z 10 zúčastněných tříd). Je třeba podotknout, že loni jsme skončili první od konce, takže jakési zlepšení tu je a pokud to tak půjde dále, v devítce budeme i na bedně :-). Ale to musíme fakt makat, aby nás nějací vysportovaní mlaďoši třeba nepředběhli.

Téměř celá třída dřela, akorát Denisa, Saša a Kevin byli ze zdravotních důvodů omluvení. Denisa a Kevin pomáhali p. učitelce třídní na jejim stanovišti počítat a stopovat, Saša pečlivě plnila funkci tiskového referenta a pořizovala obrazový materiál.

Každé družstvo muselo pod vedením kapitána obejít jednotlivá stanoviště v libovolném pořadí. Stanovišť bylo letos 12,  žáci plnili např. tyto úkoly: volejbalové odbití, hod tenisákem do kbelíku, házení kroužků na kužel, běh po schodech, kopy do velké florbalové branky, dribling - slalom basketbalovým míčem atd.

Po posledni disciplíně žáci odešli do svých tříd, kde po krátké přestávce následovalo anonymní vyplnění dotazníku k tématu kyberšikany. Poté diskuze  a vyhodnocení správných odpovědí.

Ve 12:00 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků této povedené akce ve školní tělocvičně.

 

PŘEDNÁŠKA KYBERŠIKANA

Ve čtvrtek 6.11.  nás do školy přišla navštívit policie ... A to jsme nic neudělali - přijel za námi spíš jeden strážník, protože  měl za úkol poučit nás o nebezpečí v "kyber" prostoru. Dozvěděli jsme se, že normálně žijeme v "kameném" světě a v "kyber" prostoru  jsme jen tehdy, když se například koukáme na hodinky na mobilu, pak například, že když jsme v "kyber" prostoru, tak okolo nás létají jedničky a nuly.

Ale také jsme se dozvěděli, jací lidé mohou čekat za druhou stranou monitoru...že všichni nemusí mluvit pravdu ....Také jsme zjistili, že polovina třídy (včetně mě) má nezákonně profil na sociální síti Facebook. Těch užitečných informací bylo plno a plno ... Já jsem si zapamatovala hlavně tohle: "Nikomu neubližuj, a pokuď někdo ubližuje tobě, obrať se na ostatní"

Dvouhodinová přednáška byla opravdu moc zajímavá, a proto už teď jsme zvědaví, co nám p. strážník poví v příštím pokračování 10. prosince.

ŠÁRKA + p.uč.

 

FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ

Dne  3.11.  jsme dle plánu navštívili kino ve Velkém Špalíčku za účélem shlédnutí dokumentární film Století M. Zikmunda o cestovatelích Zikmundovi a Hanzelkovi. Byl to moc hezký a poučný film. Sice bychom si možná vybrali trochu jiný, ale je potřeba vidět i takovéto filmy a pořád lepší než se učit ve škole. Po filmu následoval rozchod, na který (musíme si přiznat) jsme se těšili nejvíc.      ŠÁRKA

 

HALLOWEEN

31.10 jsme v naší třídě slavili svátek Halloween. Zeměpis jsme si tak nějak odbyli a potom se nám povedlo přemluvit p.uč. Kubalu z němčiny a p.uč. Laicmanovou z češtiny, abychom si mohli uspořádat ve třídě Halloweenskou party. Pečlivě jsme si vyzdobili třídu, z tašek vytáhli oblečky a pořádně se nahastrošili, holky se namalovaly (spíš zmalovaly) a dokonce i někteří kluci se nechali pomalovat. Na parketu to (bohužel jako jediný) rozjel Kevin a jeho taneční vystoupení pobavilo celou třídu.

Na party jsme byli pečlivě vybavení – sáčků brambůrků a dalších laskomin bylo víc než dost, a tak jsme si udělali slušný minibufet. Zatímco holky jen uždibovaly, kluci bufet doslova vyplenili, ale láhve s pitím si holky ubránily.

Po 2 hodinách slavení a zábavy následovala krutá realita – test na jehličnany v učebně přírodopisu. Ale přežili jsme a zbývala už jen poslední hodina: angličtina s p.uč. třídní. Pochlubili jsme se naší vyzdobenou strašidelnou třídou, maskami, fotili jsme se, poslouchali hudbu a taky uklízeli.

S namalovanými obličeji jsme se vydali domů. Moc se nám tento den líbil a doufáme, že si něco podobného zopakujeme ... a to brzy!

 

                                    Nikola + p.uč.

 

EXIT TOUR

V úterý 30.9 se (nejen) naše třída zúčastnila programu EXIT TOUR -  atraktivního vzdělávachoí programu pro žáky, který pomáhá naplnit požadavky Ministerstva školství ČR na Minimální preventivní program.

Hned v 8.00 ráno nás v tělocvičně probudil koncert americké kapely MaloKai, který se nám všem moc líbil a nastartoval nám příjemný den. To byl teda nářez.

V  9:00 následovala nezapomenutelná přednáška v angličtině (s překladem) „Dvakrát zachráněné dítě“. Slyšeli jsme příběh brněnského rodáka Tomáše Graumana (pamětníka Wintonova vlaku), který jako jediný ze své rodiny přežil 2.světovou válku. Pan Grauman nám vyprávěl o jeho dosavadní cestě životem, když v  8 letech opustil tehdejší Českoslovesnsko. Byl to strašně smutný příběh. Ale se svou ženou nám nakonec i zazpívali a zájemcům rozdali malé Bible s vlastnoručním podpisem.

Další přednáška byla ze zcela jiného soudku. Její název zněl: „Můžeš se rozhodnout“.  Lektorka D. Stehlíková nás poučila o prevenci infekce virem HPV. Důležité informace byly podány vtipně, s humorem a zajímavým způsobem, který zaujal chlapce i děvčata.

Poslední částí celodenního programu byl závěrečný koncert skupiny MaLoKai. Na pódiu se představil i náš Kevin, který byl vybrán jako tlumočník, aby všem překládal informace o zpěvačce z kapely. Kevin nezklamal a všechno dokázal správně přeložit.

Po koncertě přišla na řadu autogramiáda a focení s kapelou. Zejména holky byly nadšené. Některé až tak moc, že neváhaly a vydaly se i na další koncert této americké skupiny, který se konal za 2 dny na jiné ZŠ.

Děkujeme za tak skvělou akci, která se velmi povedla a dlouho na ni nezapomeneme.

                                                                                     autor: Alexandra + p.uč.

 

 

Thomas H. Graumann

 

 

 

 

VÝSTAVA

V pondělí 29.9. 2014 jsme po 4. hodině společně se 7.C navštívili výstavu v Moravském zemském muzeu nazvanou Unikáty zemských muzeí. Jak název napovídá, šlo skutečně o ojedinělé exempláře ze tří nejstarších zemských muzeí v ČR.

Nejdřív nás čekala přednáška (při které jsme seděli na koberci – prý jako v zahraničí – aspoň tak nám to paní průvodkyně nám tvrdila) a za odměnu jsme se na ty skvosty mohli podívat. Za zrcadlem, v uměle vytvořené, černočerné, místnosti byly nasvíceny tři vitríny a v nich ty poklady: pravá Věstonická Venuše, Kamenná hlava keltského héroa ze Mšeckých Žehrovic a Železné meteority z Opavy – Kylešovic.

Můžeme být šťastní, že jsme takovou krásu nesmírnou viděli, protože to se jen tak nevidí a zas dlouho neuvidí (taky to říkala paní průvodkyně) :-)

 

TANCUJ S KRTKEM

V úterý 9. září druhou vyučovací hodinu, jsme po roce měli opět možnost shlédnout vystoupení taneční školy FENIX DANCE BRNO a aspoň malou finanční částkou přispět na projekt " Tancuj s Krtkem", který se koná každoročně na podporu dětí s rakovinou. Všichni tanečníci byli pružní a mrštní. Holky i kluci byli „vystajlovaní“ - okolo pasu uvázané kostkované košile a moc jim to všem slušelo. Z každé věkové kategorie tančil jeden zástupce. Malí i velcí tanečníci, my děti jako publikum a samozřejmě i nějaké ty paní učitelky se dobře bavily a užívaly si tuto taneční show.

Zejména pro kluky nezapomněli účinkující pustit poučné video s Jirkou Mádlem, aby věděli, jak se mají starat o svoje " koule", aby předešli rakovině varlat. Né všichni to berou vážně a pro většinu chlapců v tělocvičně to byl spíše trapas (doufáme však, že doma si na video vzpomenou a Jirku Mádla napodobí). Nakonec se třídy 2. stupně rozešly do svých učeben  a pokračovala výuka.

Naše 7.B byla ráda, že přišla o hodinu matematiky a užila si trochu legrace v nabitém týdnu.

 

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno
tel.: 542 526 111, e-mail: podatelna@brno-stred.cz, www.brno-stred.cz

Vytvořeno studiem Up-net Multimedia

Brno-střed