ZŠ Horní - škola v pohybu

Základní škola Horní 16, Brno-střed

9.C

Třídní učitelka: Mgr. Jitka Maradová

 1. Černý František
 2. Članěk Dominik
 3. Ištok Michael
 4. Jandora Michal
 5. Midani Adam Najjar Dit
 6. Štigler Pavel
 7. Šubert Michal
 8. Toufar Patrik
 9. Vejhonková Kristýna
 10. Zajíc Richard
 11. Zukal Jakub

  Aktuálně   červen

  Už nás čeká jen slavnostní rozloučení devátých ročníků,

  které se uskuteční po vydání vysvědčení v úterý 24.6.v 8.50h  ve

  vestibulu školy.

  Naposledy se potkáme se všemi pedagogy, kteří nás

  v průběhu školní docházky na ZŠ Horní učili a

  také s paní ředitelkou.

  I rodiče jsou srdečně zváni.

  A pak už jen prázdniny a další etapa života –

  studium střední školy či učebních oborů.

  Všem hodně štěstí a úspěchů přeje

  Mgr. Jitka Maradová

  Sportovní den

  Z naší třídy sportoval jen Michal Šubert a my

  ostatní jsme se vydali na společnou vycházku do města.

  Udělali jsme si ještě pár společných fotek a dali si

  dobrou pizzu na Kobližné.

  Počasí nám jako vždy přálo – vítr a zima...

  Ale i tak to bylo pěkné dopoledne.

   

   

   

  DEN DĚTÍ

  Tento den jsme oslavili již 30.května.

  Ráno jsme se podívali ve třídě na film a

  Jak nepatrně vyšlo sluníčko, vydali jsme se

  na vycházku.

  Nejdříve jsme si na mapkách ukázali, které budovy

  v Brně si prohlédneme, řekli si, z jakého jsou století

  a v jakém stylu byly postaveny.

  Zimě navzdory jsme obešli Besední dům na Husově ulici,

  nejužší hotel ve Střední Evropě,postavený ve  funkcionalistickém

  stylu – hotel Avion na České ulici, Novou Radnici, Starou radnici,

  Dům Pánů z Lipé,

  kostel Svatého Petra a Pavla, Zelný trh, kostel Svatého Jakuba.

  Nejvíce se nám líbilo na Petrově, který je krásně opravený a

  má i moc pěknou vyhlídku na Brno.

   

  Den Země v naší třídě

   

  Den Země jsme oslavili po velikonočních prázdninách

  a i když se nás sešlo jen málo – většina žáků třídy

  dělala přijímací pohovory,Den Země jsme si užili.

  Nejdříve jsme si povídali, proč se Den Země slaví

  a pak vyplnili za pomoci internetu pracovní listy,

  v kterých jsme odpovídali na otázky o historii

  vzniku Dne Země a počítali příklady o produkci

  a recyklaci odpadu.

  Měli jsme naplánované úklidové práce na hřišti,

  ale špatné počasí nám změnilo program a

  úklidové práce proběhly jen ve škole.

  Všem, kteří měli přijímací pohovory či zkoušky

  jsme drželi palce a byl to hezký den.

  Velmi povedený apríl v 9.C

  Musím říci, že takového apríla jsem už dlouho nezažila.

  Došla jsem do třídy a chystala se učit matematiku, ale

  ještě jsem si neodpustila kázání o zapomínání, ulívání se ze školy,

  všichni byli náramně hodní, poslouchali mě, vyjímečný stav.

  Když jsem domluvila, postavil se Patrik a že se musí omluvit.

  To mě rozčililo, protože se omlouval už minulý den a tak jsem spustila,

  co že to zase nemá.

  A Patrik se začal zdlouhavě omlouvat, ať se nezlobím...

  Zarazila jsem ho a řekla, ať to zkrátí a ušetří mě výmluv, když

  mu do toho zazvonil telefon a on mi říká :

  "Počkejte, já si jen něco vyřídím... "

  V klidu začal mluvit do telefonu –  "jo, ona mi tady zrovna něco říká,

  jo, jsem ve škole, jo.... "

  Nevěřícně jsem na tu do nebe volající drzost koukala a chystala se

  Patrika seřvat jako nikdy.

  "Paní učitelko , to je apríl, volali na mě kluci i Kristýna z lavic. "

  ( zřejmě jim došlo, že by to Patrik nemusel přežít).

  Musela jsem uznat, že tento apríl se opravdu povedl a že jsem se

  už dlouho tak nenasmála.

   

  Co nás čeká v dubnu

   

  3.4.             program  : Cesta k planetám v nově zrekonsruovaném  planetáriu

  14.4.           v 17 h třídní schůzky

  17. -18.4.    velikonoční prázdniny

  30.4.            hudební program bubnování v tělocvičně

   

  V týdnu 22.4. – 24.4.  přijímací pohovory na SOU a SŠ,

  všem žákům přeji, aby byli přijati na učební obory a střední školy,

  které si vybrali.

  Květen

   

   

  2. a  9. května  ředitelské volno

  7. května ,13. – 15.00 h prodejní aukce výkresů žáků naší školy

                  pro rodiče

  15.května  program  Draví ptáci na hřišti

  23.května   výuka bude zkrácena jen na pět vyučovacích hodin

                     z důvodu voleb do EU parlamentu

  28.května v kině Scala výukový program : Indonésie, země kanibalů

   

  Červen

   

  jednodenní školní výlet – termín bude upřesněn

  3.června   focení tříd

  9.června  třídní schůzky

  16.června  závěrečná pedagogická rada

   20.6. Sportovní den            

  24,6.  Závěr školního roku, rozloučení s 9.ročníkem ( 25.-27.6. mimořádné ředitelské volno)

   Informace pro rodiče

  26. února byly žákům předány přihlášky na SOU a SŠ.

  Připomínáme, že termín doručení přihlášek na SOU a SŠ je

  NEJPOZDĚJI do 15.března 2014.

   ( osobně nebo poštou)

  EON – soutěžní program  19.března

  Ve středu 19. března v šesté vyučovací hodině se žáci zúčastnili

  soutěžního programu EON – úspory elektrické energie.

  V družstvech soutěžili ve znalostech z oblasti elektrické energie

  a také si vyzkoušeli praktické úkoly .

  Soutěž byla velmi zajímavá a zábavná.

   

  Školní ples , 30.ledna 2014

   

  V den vysvědčení se na naší škole pravidelně koná malá společenská událost

  pro žáky 9.ročníků – školní ples.

  Žáci přijdou do školy ve společenském oděvu, následuje rozdání vysvědčení a

  pak ve školní jídelně výuka společenských tanců a volná taneční zábava.

  Na ples se 9.C moc netěšila – nejdříve mi všichni chlapci řekli, že zůstanou doma.

  Ale nakonec všichni chlapci přišli  a dokonce i společenské oděvy nechyběly.

  Všem to moc slušelo a královnou byla Kristýnka, která měla nádherné šaty

  a kluci koukali, jak pěknou mají holku ve třídě. Tanec nejdřív nebyl žádná sláva,

  ale nakonec došlo i na pomalé tance.

  Ples se moc vydařil a určitě si zaslouží poděkování Ti, kteří pomáhali s jeho přípravou

  ve svém volném čase :

   Franta Černý, Michal Jandora, Kristýnka, Patrik Toufar, Michal Šubert, Pavel Štigler.

  A poděkování i všem rodičům, kteří dokázali kluky vypravit do školy ve společenském

  oděvu, což jistě nebylo lehké. Fotky naší třídy z plesu najdete ve fotogalerii.

                                

  Postřehy žáků 9.C z návštěv SOU a SŠ a z Veletrhu SŠ a SOU

  Během listopadu žáci navštívili SOU Olomoucká, Charbulova a Jílová,

   a také Veletrh SŠ a SOU.

  Zde postřehy žáků :

  - líbily se nám praktické ukázky a zařízení škol

  - bylo fajn, že jsme si mohli něco zkusit i vyrobit

  - nejvíce se nám líbilo na SOU Charbulova

  - exkurze nám pomohly s výběrem školy

  - k vybraným školám jsme se dověděli další informace

   

  Třídní schůzky

  Dne 11.listopadu proběhly třídní schůzky,

  účast rodičů byla stoprocentní.

  Všem rodičům děkuji, že si udělali čas,

  a doufám, že se v pololetí opět uvidíme a

  že budu mít pro každého jen dobré zprávy.

   

  Akce, kterých se v dohledné době zúčastníme :

  18.11. Návštěva SOU Olomoucká

  22.11. Veletrh středních škol

  5.12. Návštěva Úřadu práce ( volba povolání)

  16.12. Kdo si hraje, nezlobí – tradiční školní soutěž

             ve sportovních disciplínách

  20.12. Návštěva vánočních trhů na Náměstí Svobody

  Akce, kterých jsme se zúčastnili :

  Dentální hygiena 22.10. 

  Mladí zubní lékaři nás učili, jak správně čistit zuby.

  Postřehy  třídní učitelky : od rána mi každou přestávku

  kluci chodili do kabinetu říkat, at zavolám rodičům ( Kristýnka se jako správná žena ničeho nebála)

  -  je jim špatně, při  třetí žaludeční nevolnosti mi došlo,

  mají obavy z dentistů.

  Když jsem jim své odhalení v matematice sdělila, pěkně se

  divili a pro jednou jsme zapomněli na čísla a počítání

  a povídali si  zubařské historky, které jsme zažili.

   A nakonec to ti, kteří byli ve škole , zvládli skvěle.

   

  Kouzelník 15.11.

  Podařené představení, kromě toho, že bylo místo matematiky,

  byl i kouzelník dobrý, měl výborné triky a bavili jsme se.

   

  CO SE DĚJE V NAŠÍ TŘÍDĚ

  8.ročník jsme zakončili výletem do Olomouce a i  přesto, že to byl nejdeštivější den

  v měsíci květnu, výlet se nám líbil a užili jsme si ho. Fotky z výletu v galerii.

   

  Vysvědčení dopadlo dobře, nikdo neměl nedostatečnou a někteří žáci - Michal Jandora,

  Kristýna Vejhonková  se dokonce zlepšili v prospěchu a někteří žáci  dostali i pochvaly

  za skvělé výkony ve sportu a za reprezentaci školy na sportovních akcích.

  Michal Šubert za reprezentaci ve fotbale a Patrik Toufar za reprezentaci školy v atletice,

  Michal je i mimo školu výborným fotbalistou ve Spartě Brno a Patrik se i mimo školu

  účastní závodů v atletice ve skoku do dálky a reprezentuje ČR ve své věkové kategorii.

  Oběma klukům přeji mnoho dalších úspěchů.

   

   V I.pololetí 9.ročníku bude nejdůležitější, aby si všichni vybrali střední školu či

  učební obor a udrželi si prospěch, výborné by bylo, kdyby se všichni zlepšili.

  Chování by mělo být také v pořádku, protože i to přijetí na střední školy a učiliště

  může ovlivnit.

   Přeji  tedy hodně sil a společně jistě vše zvládneme.

   

   

   

   

   

   

   

   

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno
tel.: 542 526 111, e-mail: podatelna@brno-stred.cz, www.brno-stred.cz

Vytvořeno studiem Up-net Multimedia

Brno-střed