ZŠ Horní - škola v pohybu

Základní škola Horní 16, Brno-střed

6.C

Třídní učitel: Mgr. Martin Kubala

 1. Burianová Paulína
 2. Doleželová Stanislava
 3. Grůza Lukáš
 4. Holcmanová Michaela
 5. Hönigová Tereza
 6. Jelínková Jarmila
 7. Kárník Jakub
 8. Máca Jakub
 9. Matulová Libuše
 10. Musiolek Vojtěch Patrik
 11. Novák Marián
 12. Oračko Patrik
 13. Valík Petr
 14. Vybíral Dominik
 15. Dušek Marek

Upozornění pro rodiče a aktuality

Vybíráme 50,- Kč na bubnování.

 

 

Plán akcí na 2. pololetí

 

Planetárium

Čtvrtek 3. 4., cena 80,- Kč

 

Bubnování

30. dubna, cena 50,- Kč

 

Zeměpisný program kino Scala

květen

 

 

 

Akce, kterých jsme se zúčastnili

 

Zeměpisno přírodovědná vycházka

Březen

Pozorování rozkvetlých konikleců na Kamenném vrchu.

Návštěva vánočních trhá na náměstí Svobody

Prosinec

Kdo si hraje, nezlobí

Prosinec

Preventivní sportovní akce v budově školy

Anthropos

Prosinec

Dějepisný program o vývoji člověka.

 

 

Pouštění draků

V pátek 11. října se společně 6. ročníky vypravily na zeměpisnou vycházku spojenou s pouštěním draků. Trasa začínala u školy a krásnou deštivou procházkou podél řeky Svratky jsme došli až do Pisárek k Anthroposu. Cestou zpět chvílemi i nepršelo, ale takových chvil bylo minimálně. Počasí nám nepřálo a tak jsme draky museli pouštět na asvaltovém chodníku. A protože moc nefoukalo, dost jsme se nabehali, abychom draky udrželi ve vzduchu.

Draci se musí nejprve poskládat....

Museli jsme hodně běhat...

Nejlépe létal Jakubův drak...

 

VÝJEZDOVÝ POBYT PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY

Stejně jako v minulých letech, i letos se žáci 6. ročníků zúčastnili třídenního výjezdového pobytudo Petříkova v Jeseníkách.

Adaptační kurs se konal v termínu 23. –25.9., kdy šesťáci opustili školní lavice a „učili“ se na horské chatě a na čerstvém vzduchu. Aktivity pro žáky připravovaly speciální pedagožky a psycholožky.

I přes nepřízeň počasí jsme se snažili chodit na vycházky. Venku i v chatě jsme hráli hry zaměřené na sebepoznání, nalezení svého místa v kolektivu, hry podporující zdravé vztahy v kolektivu, stmelení kolektivu a prevenci šikany.

Střídavě v dopoledních či podvečerních hodinách jsme se účastnili interaktivních sezení, ve kterých byly žákům teoreticky objasněny konkrétní postupy, jak zvládnout učivo a vysvětleny praktické návody smysluplného učení se do jednotlivých předmětů.

Každá 6. třída pracovala samostatně. Žáci byli rozděleni do náhodných skupinek, promíchaní byli hoši s dívkami. Do kontaktu se tak dostali i ti, kteří by si k sobě jinak cestu možná nenašli, což bylo velmi přínosné, jelikož do každé 6. třídy přišli nějací noví žáci a všichni se potřebovali poznat.

Výjezd určitě svůj účel splnil a spousta dětí si našla nové kamarády. Žáci byli s akcí spokojeni a jistě na ni budou ještě dlouho vzpomínat.

 

Hrajeme hru

Před chatou

Naše děvčata

 

 

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno
tel.: 542 526 111, e-mail: podatelna@brno-stred.cz, www.brno-stred.cz

Vytvořeno studiem Up-net Multimedia

Brno-střed