ZŠ Horní - škola v pohybu

Základní škola Horní 16, Brno-střed

6.B

Třídní učitelka: Mgr. Jolana Cenková

 1. Brázdová Šárka
 2. Cabejšek Vojtěch
 3. Čáp Ondřej
 4. Fiala Jan
 5. Gottwald Ondřej
 6. Holubová Veronika
 7. Karafiátová Gabriela
 8. Kolouch Petr
 9. Krbila Tomáš
 10. Krčál Karel
 11. Křížová Vendula
 12. Neterdová Alexandra
 13. Nguyen Huu Vinh
 14. Podaná Karolína
 15. Schuttrumpf Philippe
 16. Slouka Pavel
 17. Svoboda Marek
 18. Svoboda Michal
 19. Šmídová Denisa
 20. Šrédlová Nikola

 


 

 

novinky

Dobrý den, zdravíme všechny návštěvníky webových stránek naší třídy 6.B.

S přechodem na 2. stupeň přišly i velké změny! Máme spoustu nových předmětů a většinou každý vyučuje jiný učitel/ka.

Naše třída vznikla z několika málo dětí z bývalé 5.A třídy, ale počtem nás převálcovali nově příchozí z Moravan, odkud přišla většina nových žáků. A pak k nám ještě přestoupila dvojčata Svobodovic  z Rajhradu. Celkem je nás 22, kluci jsou v převaze, a proto je holky musí krotit. Ale ať jsme přišli odkudkoli, paní učitelku třídní jsme poznali všichni stejně až 2. září. Takže jsme  začali s čistým štítem a doufáme, že se nám na 2. stupni bude skvěle dařit.

Webové stránky naší třídy budou informovat o novinkách a akcích, které jsme společně prožili.

 

AKTUALITY:

 

 

 

 

 

PLÁN AKCÍ NA 2. POLOLETÍ

 • zeměpisno - přírodovědná vycházka na Kamenný vrch - 28.3. 2014
 • návštěva Planetária - 3.4., cena 80,- Kč (bude zaplaceno z třídního fondu)
 • třídní schůzky  - 14.4. 2014
 • velikonoční prázdniny - volno od 17.4. do 21.4.2014
 • Den Země - 22.4. 2014
 • program Třída jako tým - 25.4. (zdarma)
 • Bubnování v kruhu - 30.4., cena 45,- Kč (bude zaplaceno z třídního fondu)
 • ředitelské volno - 2. a 9.5. 2014
 • Den matek - 7.5. 2014 - prodejní výstava obrázků a květin
 • Draví ptáci - 15.5. 2014, cena 40,- 
 • zeměpisný program v sále B. Bakaly - 28.5.2014, cena 60,-
 • oslava Dne dětí - 30.5.2014 - Lasergame (2 hry = 130,- Kč/žák) 
 • fotografování tříd - 3.6.2014
 • výlet do ZOO Lešná - 10.6.2014
 • sportovní den - 20.6.2014

 

Akce, kterých jsme se zúčastnili ve 2. pololetí: 

LASERGAME

V pátek 30.5. vyrazili žáci v doprovodu p.uč. Prachařové na Lasergame. Jediné, co jsem se dověděla, když jsem se ptala, jaké to bylo, tak to prý bylo super. Ta jejich slovní zásoba a vyjadřování je dost omezené. Nikdo se ale o tak skvělém zážitku rozepsat nechtěl. Nejspíš budeme muset jít znova, abych děti viděla v akci.

Hlavně, že se jim to líbilo a pořádně se vyřádili!

INDONÉSIE – PO STOPÁCH LIDOJEDŮ

Ve středu 28. 5. jsme navštívili v sále B.Bakaly zeměpisný pořad z projetu Planeta Země 3 000 o Indonésii. Paní učitelka třídní v té době byla v Anglii, program neviděla, a proto nemůže nic konkrétního napsat. Ale žáci říkali, že to bylo dobré a moc pěkné.

 

POHÁR ROZHLASU

V květnu se konaly atletické závody Pohár rozhlasu na městském stadionu Pod Palackého vrchem.

Naši třídu reprezentovali:

 • Nikola
 • Gabriela
 • Vendula
 • Karel
 • Philippe

Z holek se umístila jen Gabča - získala druhé místo ve skoku dalekém a v běhu na 60 m.

Karel a Philippe postoupili do finále, které se konalo 14.května. Nakonec družstvo mladších žáků, které naši chlapci reprezentovali, skončilo na 7. místě.

Všem děkujeme za reprezentaci a gratulujeme.  

 

BUBNOVÁNÍ V KRUHU

Ve středu 30.4. naší školu navštívili bubeníci Lukáš a Jirka, aby nám předvedli kouzlo afrických bubnů. Přivezli s sebou velké množství různých bubnů, a tak měl téměř  každý žák možnost aktivně se do bubnování zapojit. Na koho se nedostal buben, půjčil si ozvučná dřívka a přidal se k orchestru.

Přesvědčili jsme se, že bubnování je skvělý zážitek a že buben je opravdu magický nástroj (jak nám v úvodu tvrdili), protože navodí úžasnou atmosféru a všem vykouzlí úsměv na tváři.

P.S.: Stejně si myslím, že pro žáky byl nejlepší zážitek to, že si mohli na půdě školy, ve vyučování, zabubnovat ze všech sil a ještě k tomu pořádně zařvat!

 

TŘÍDA JAKO TÝM

V pátek 25.4. jsme se konečně zúčastnili programu zaměřeného na třídní kolektivy „Třída jako tým“. Celý program byl motivován dobrodružnou cestou v pralese, kterou musela třída zvládnout jako tým - společně museli zdolávat překážky (např. přechod přes rokli – po židličkách), které byly orientované na podporu spolupráce a domluvy v kolektivu.

V úvodu žáci pedagogům sdělili, že si myslí, že nejsou dobrý kolektiv. Ale celý program probíhal bez potíží, žáci dokonce zvládali pravidlo „mluví jen jeden“ a spolupracovali. Společné úkoly plnili spolehlivě, bez problémů, při opravných pokusech se dokázali poučit z předchozích chyb, zlepšovali se v dodržování pravidel a hlavně ve schopnosti vzájemně si pomoci. Někteří žáci museli být jako obyčejně středem pozornosti, ale každá třída musí mít svého „šaška“, takže spolužáci jim jejich „šaškování“ tolerovali. Atmosféra byla po celou dobu přátelská, všichni si pomáhali a dokázali se domluvit (kolikrát i beze slov). Na závěr jsme si společně vyrobili třídní artefakt - na pergamen jsme nakreslili rokli, přes kterou vede most, jehož každý dílek znázorňuje jednoho žáka naší třídy – takže držíme pospolu a bojujeme „všichni za jednoho a jeden za všechny“ ☺.

Na konci programu všichni žáci společné putování hodnotili jako příjemný zážitek, líbilo se jim to a někteří také řekli, že tak dobrá spolupráce, jaká byla na programu, není ve třídě častá.

 

Velmi se mi to líbilo a chtěl bych si něco takového zopakovat.

PS. Děkuji výrobci židlí na kterých jsme stáli že se nám nepodlomili pod nohama a my tak
neskončili se zlomenou končetinou v nemocnici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tomáš Krbila

 

DEN ZEMĚ

Hned po Velikonocích jsme měli velké štěstí a nemuseli jsme se učit. „Slavili“ jsme totiž mezinárodní Den Země.

Den jsme zahájili ve třídě, kde jsme si společně řekli základní informace o tomto svátku. Poté jsme se postarali o naše květiny a  zopakovali si pravidla třídění odpadu. Naše znalosti jsme hned prakticky využili ve třídě. Dlouhodobě totiž řešíme  problém, protože žáci třídy 6.B nepoznají papír. To je jediný odpad, který ve třídě třídíme a moc nám to nejde. Nedávno v krabici s papírem seděl spolužák Zelenka z 6.A, takže jsem musela žákům vysvětlovat, že Zelenka není papír, což docela rychle pochopili ..... ovšem stále nedokážou rozeznat od papíru PET lahve, alobal, mikroténové sáčky apod. Proto jsem si museli ujasnit různé pojmy, krabici „papíru“ vytřídit na papír a to ostatní (netříděný odpad) a poté jsme se vydali na vycházku do Pisárek.

Počasí nám od začátku moc nepřálo (jak už to u našich výletních akcí bývá), ale nevzdali jsme to a s očekáváním lepšího počasí jsme se šli seznámit se studánkou Čertík, jejíž je naše škola Patronem. Příští rok si vezmeme taky pytel na odpadky, abychom její okolí trochu vyčistili.

Vycházka pokračovala až k Anthroposu, kde se nám ale docela dost rozpršelo, a tak jsme pádili zpět, abychom nepromokli na kost. Nicméně některým, kteří zvolili ne úplně vhodné oblečení na výlet, se promoknout samozřejmě podařilo, takže byli rádi, že jsme strávili ještě nějakou dobu ve třídě, kde se mohli vysušit. Naštěstí následně nikdo neonemocněl, proto mohu hodnotit tuto akci jako velmi úspěšnou ☺. 

 

Dnes 22.4. jsme "Den Země" strávili velice dlouhou a únavnou procházkou, která končila až u Anthroposu, který jsme navštívili už v 1.pololetí 6.ročníku. Jako obvykle jsme nešli sami, doprovázeli nás i sedmáci.

Počasí nám dvakrát nepřálo. Skoro po celou dobu pršelo a poprchávalo. Přesto jsme si výlet užili a na své mobilní telefony vyfotili i nějaké ty fotečky z okolí. Když jsme přišli promočení do školy, všichni byli rádi, že můžeme být alespoň 5 minut v suchu.

                                                                                                                                                                                 Nikola

 

 

NÁVŠTĚVA  PLANETÁRIA

Naše další akce byla opět přírodovědného zaměření. Šli jsme do Planetária na výukový program Astronaut. Někteří žáci sice trochu brblali, že už tam byli, ale jak pak zjistili, tento pořad ještě neviděli.

Nejdřív jsme se dověděli spoustu zajímavých informací o obloze (jak se mění v průběhu noci), o hvězdách a souhvězdích (netušili jsme, jak mnoho jich je), mléčné dráze, galaxii a dostali jsme se až k tomu, jak malinkou tečkou z celého vesmíru naše galaxie vlastně je.

Další část programu byla zaměřena přímo na astronauty: jaká je jejich příprava na pobyt ve vesmíru (při ukázce působení odstředivé síly na centrifuze se mnohým udělalo nevolno), jejich vlastní život na vesmírné lodi (věděli jste třeba, že musí ve vesmíru 2 – 3 hodiny denně cvičit? ), jejich tamější povinnosti a mnoho dalších poznatků.

Celý program probíhal v naprosté tmě na sedadlech, kde jsme téměř leželi a sledovali hvězdnou oblohu nad námi. Fotit uvnitř tedy nešlo, takže ve fotogalerii najdete alespoň pár obrázků zachycených u Planetária. 

 

KONIKLECE

Po dlouhé době jsme zase někam společně jako třída i s paní učitelkou třídní vyrazili. Zlákalo nás krásné počasí a nádherné kvetoucí koniklece velkokvěté, o kterých jsme doposud jen slyšeli. A když jsme se doslechli, že už letos zase kvetou, jeli jsme je zkontrolovat.

V pátek 28.3. po 2. vyučovací hodině jsme se vydali na Kamenný vrch. Před vstupem do přírodní rezervace jsme si pozorně pročetli informační tabule a zopakovali, jak se v takové rezervaci chovat, protože pokuta za poškození je 10 000,- Kč. Opravdu jsme dávali pozor, chovali jsme se slušně, a tak naštěstí nikdo nic platit nemusel. 

P.S. Věděli jste, že v této rezervaci roste celkem 55 000 trsů koniklece velkokvětého???? 

 

 

 

 

HODNOCENÍ 1. POLOLETÍ:

Tááááááák a první půlku školního roku máme úspěšně za sebou. Všichni jsme to zvládli, nikdo nepropadl. Devět žáků prospělo s vyznamenáním a a dokonce dva z nich měli samé jedničky. Tímto velmi chválím Tomáše  a Kevina. Nicméně, i ostatní si zaslouží pochvalu, protože dvojky jsou také pěkné známky a těch bylo na vysvědčení nejvíc. Ale z chování žádná - to byly naštěstí samé jednčky.  

Takže nyní vzhůru do druhého pololetí. Věřím, že bude o kapku lepší, protože žáci se už otrkali, vědí, co mají od koho čekat a už si na druhý stupeň, nové učitele (a někteří i na novou školu) zvykli. Přeji nám všem hodně úspěchů a zdaru :-)

 

PLÁN AKCÍ NA 1. pololetí

 •   adaptační pobyt v Jeseníkách

 •    pouštění draků

 •   dentální hygiena  -  čtvrtek 24.10.

 •    projekt Halloween- čtvrtek 31.10.

 •      vystoupení kouzelníka – pátek 15.11.    

 •     Mikuláš - 5.12.

 •     Návštěva muzea Anthropos – pátek 13.12.

 •      Kdo si hraje, nezlobí - 16.12.

 •      Vycházka Brnem - 18.12.

 •      Vánoční jarmark ve škole - 19.12.  

 •     vánoční trhy na Náměstí Svobody – 20.12.

 •      Vánoční prázdniny - 21.12. - 5.1.

 •       Vysvědčení – vydávání výpisu vysvědčení 30. 1. 2014

 •           Pololetní prázdniny – 31. 1. 2014

 

Akce, kterých jsme se zúčastnili v 1. pololetí: 

 

VÁNOČNÍ „BESÍDKA“

V pátek před vánocemi se už konečně neučilo a udělali jsme si společnou první hodinu.

Již minulý týden si žáci vylosovali jméno kamaráda, kterému koupí či vyrobí dáreček, aby každý něco dostal. Nadílka byla velmi rychlá (už se nemohli dočkat), ale ne proto, že by se děti ošidily. Naopak – mile mě překvapily, opravdu svou „povinnost“ splnily a nadělily si. Někdo dostal dárků i více, takže měli co rozbalovat a kochat se☺.

Společně jsme v 9:00 vyrazili do města, kde jsme měli 2 hodiny rozchod na občerstvení nebo dokoupení posledních dárků pro rodinu. Překvapivě na se všichni dostavili na sraz včas, abychom se naposledy v roce 2013 spočítali a rozešli jsme se (někdo samostatně domů, někdo s p. učitelkou zpět do školy) s přáním krásných vánoc. 

 

 

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

V pondělí 16.12. proběhl pro žáky druhého stupně další ročník sportovně preventivní akce "Kdo si hraje, nezlobí...".

Třídy samostatně plnili sportovní disciplíny na jednotlivých stanovištích (např. hod tenisákem do kbelíku, hody na basketbalový koš, dribling basketbalovým míčem – slalom, házení kroužku na kužel, skoky přes švihadlo, penalty na florbalovou branku apod). My jsme se ráno před „bojem“ sportovně naladili, zvolili kapitánku Gábinu a plni sil vyrazili kupředu. Skončili jsme první ……. ale od konce. No, nevadí! Vyhráli deváťáci, takže doufáme, že do devítky doladíme formu a taky vyhrajeme J.

Po skončení sportovní části následovalo vyplnění a vyhodnocení dotazníku zaměřeného na vztahy ve třídě. Poměry v naší třídě řešíme dost často, protože u nás máme jisté výraznější typy, které dost ovlivňují celkové klima třídy – bohužel ne příjemně. Takže se budeme společně snažit trochu na ně zapůsobit, aby se v naší třídě líbilo opravdu všem.

 

ANTHROPOS

V pátek 13.12. jsme v rámci výuky dějepisu navštívili muzeum Anthropos. Paní učitelka měla trošku obavy, jak se budeme zase po dlouhé době chovat - zejména v MHD, ale obavy byly zbytečné. Vše proběhlo v pohodě, dokonce i samotná prohlídka muzea.

V Anthroposu už nejspíš všichni byli (někteří již vícekrát), ale musím říct, že tentokrát byl výklad nejen naučný, ale i velmi zajímavý. Já sama jsem se i po několikáté návštěvě dověděla něco nového. Proto si myslím, že i žáci  zjistili něco, co dosud nevěděli. 

 

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Ani letos deváťáci nezaháleli a nachystali si pro žáky naší školy mikulášskou nadílku. Většina našich nejstarších žáků si obstarala velmi zdařilé převleky - dokonce bychom se jich i báli. I když strašit a obdarovávat měli jen děti na prvním stupni, ani starší žáky nevynechali a pořádně je postrašili a zmalovali. Někteří žáci naší třídy byli téměř k nepoznání a dokonce i některé paní učitelky nám připadaly cizí. Co jsem tak viděla, žákům 6.B se strašení moc líbilo a sami za Mikuláši, čerty a anděly běhali, aby byli co nejšpinavější. Myslím si, že nejedna maminka se při praní začerněného oblečení pěkně zapotila ☻

 

PŘIŠEL K NÁM KOUZELNÍK....

.... ale paní učitelka třídní učila v jiné třídě a nemohla se s námi toho vystoupení zúčastnit a tudíž ani napsat na web napsat hodnocení této akce. Takže pověřila žáky, aby tentokrát přispěli oni. A jak to dopadlo?  Jak se dětem kouzelník líbil? 

 

                Kouzelník

V pátek před očekávaným volnem jsme navštívili kouzelné představení nebo přesněji řečeno ono to představení ve tvaru kouzelníka navštívilo nás. Moc se mi to líbilo a i všechny ostatní to určitě pobavilo taky. Bylo tam hodně krutých a vtipných triků, např. že kouzelník vykouzlil (vytáhl) z nějaké misky holubici nebo že si vzal dva šátky a dal to jedné paní učitelce na hruď pod oblečení, zatáhl za ně a náhle vyndal zpátky nejen ty šátky, ale i podprsenku :-)

Kouzelník kouzlil svoje kouzla velmi kouzelně přímo okouzlující… Chtěl bych to taky umět. Jarek

Dnes  15, listopadu  byl ve škole kouzelník. Z 6.B dělala asistentku  kouzelníkovi Karolína Podaná. Bylo to kouzlo s pytlíkem a Karolíniným  mobilem. 
Kouzelník  byl srandovní a super, moc se mi to líbilo!!!:-D8-)
Pavel

Páteční kouzelnické vystoupení pana Lukáše Jaška bylo podle mě fantastické. Nejvíc se mi líbily kouzla s jeho převleky, taky přeměna papírové holubičky na živou, úžasné bylo jak dokázal z obyčejného nafouknutého balónku rychle vyrobit např. zvířátko, kytku, srdíčko.

Dokonce do svého kouzlení zapojil i některé naše paní učitelky a spolužáky. Po celé jeho vystoupení zněla tělocvičnou příjemná hudba. Co mě ale nejvíc dostalo, byl jeho poslední trik s levitací. Neznám ještě všechny fyzikální zákony, ale myslím si, že na vysvětlení zvedající se krabice s klukem uvnitř, je i fyzika krátká.  Nikola

V pátek 15.11. čtvrtou vyučovací hodinu se naše třída 6.B místo matematiky šla podívat na kouzelníka. Ten si velmi vybíral pomocníky z publika. Ukázal hodně triků s kartami, balónky a zvířaty. Nejvíce se mi líbil trik jak pomocník dal před kouzelníka clonu a ten měl rázem jiné oblečení. Velmi se mi to líbilo a doufám, že podobnou akci ještě zažiji.    Tomáš

V pátek 15.11 jsem se ohromně pobavila . . . Do školy nám totiž přijel kouzelník nejdřív jsem si popravdě myslela že se budou bavit jen prvňáci a druháci.  Ale to jsem se šeredně zmýlila. Ne jen že jsme se bavili my šesťáci ale i deváťáci, učitele i učitelky! Byli tam různý kouzla a některý mi až do teď nejdou do hlavy třeba jak mohl z kartonové složky vykouzlit holubici? Všechno to bylo super. Možná mi nejvíc přišlo vtipné jak jim tam jedna z těch holubic uletěla a nechala nám tam páchnoucí dáreček! ! ;)  Z toho dne mám ale plno úžasných vzpomínky a za to děkuji!!   Šárka

Bylo to velice zajímavé a poučné,ale byli tam některé pasáže,které se mi nelíbily. Závěr bylo to ucházejí.    Vojtěch 

Kouzelník byl super. Nechápu jak některý kouzla dělal.          Vendula

He was amazing. His spells were great, but I did not get a baloon.:-)   Kevin

Moc se mi vystoupení líbilo,ale ze všeho nejvíce se mi líbil kousek s holubem. Moc se jim to povedlo a pobavili. Gábina

 

 

HALLOWEEN

Ve čtvrtek 31.října slaví anglicky mluvící země svátek Halloween. A tak jsme si  i my hodinu angličtiny udělali halloweenskou a vyrobili jsme si tradiční Jack-O-Lanterns (= vyřezávané dýně s obličeji) a vyzdobili jsme si třídu.

Všem dětem patří velká pochvala (a rodičům poděkování), protože si téměř každý donesl vlastní dýni (většinou z vlastní zahrádky) a někteří jich dokonce donesli více a podělili se se spolužáky. Tak nám vznikla pěkná přehlídka malých, velkých, oranžových, žlutých i zelených dýňových luceren. V pátek jsme si svátek doplnili ještě dalšími tradičními aktivitami  –  samozřejmě v angličtině (abychom byli styloví) a konečně jsme se dozvěděli vše podstatné o Halloweenu.

Náš halloweenský miniprojekt se opravdu vydařil, nikdo se při vyřezávání strašidelných obličejů neporanil. Myslím si (i podle fotek je patrné), že si žáci výrobu pořádně užili a bavilo je to. 

Jen škoda, že po víkendu už byly dýně v dost špatném stavu a v úterý jsme kvůli zápachu museli několik dýní vyhodit :-( . 

 

ZUBNÍ HYGIENA

Ve čtvrtek 24.10. jsme se 6. vyučovací hodinu ulili z angličtiny a namísto toho jsme se zúčastnili přednášky o dentální hygieně. Žáci z bývalé 5.A naší školy si pány stomatology pamatovali a ti navázali na přednášku z loňska.

Nejdřív proběhla kontrola čištění zubů (někdo to dost fláká),  následovala teoretická část – co jíst, co nejíst, kdy a jak si zuby čistit (budoucí zubaři se věnovali každému žákovi osobně) a následovala opětovná kontrola zubů.

Závěr? 1) Některé děti si opravdu zuby ještě dobře čistit neumí (já taky ne – dle nejnovějších poznatků ze čtvrtka).

           2) Zubní kartáček má mít rovnou plochu, má být co nejměkčí a co nejhustší.

           3) Zubní pastu kupovat raději dražší a na kartáček dávat jen množství o velikosti hrášku.

           4) Zubní kartáček měnit každé 3 měsíce a po nemoci. 

 

POUŠTĚNÍ DRAKŮ

V pátek 11. října jsme se  společně s 6.A a 6.C  vypravili na zeměpisnou vycházku spojenou s pouštěním draků. Trasa začínala u školy a krásnou deštivou procházkou podél řeky Svratky jsme došli až do Pisárek k Anthroposu.

Jelikož nám opět nepřálo počasí, žáci nemohli z bezpečnostních důvodů pouštět draky na louce, a tak to zkoušeli na asfaltové cestě v lese. To se stalo osudným nejednomu drakovi, který svou misi předčasně ukončil na stromě. Ale děti se snažily. Někteří si za žádnou cenu nechtěli připustit, že by zrovna jejich drak nevzlétl, a tak se činili ze všech sil. Ku prospěchu města Brna však pouze velmi dobře zametli lesní cestu.  

V Anthroposu jsme se občerstvili (kdo neměl peníze, chtěl si koupit občerstvení za mince vylovené z tamního jezírka, ale p.učitelka to bystrým okem zahlídla a za trest žákům peníze půjčila), a čekala nás cesta zpět. Opravdu se zadařilo a sem tam i nepršelo, ale sem tam i lilo. Podle časového plánu jsme se dost mokří vrátili zpět ke škole a těšíme se další akci. Třeba nám někdy nebude pršet. No, .... ono ale bude asi už sněžit☺.

 

Výprava PETŘÍKOV 2013

Vše začalo srazem na nádraží, kde jsme skoro hodinu čekali, protože vyučující si dali dostatečnou časovou rezervu, aby se žáci stihli sejít. Jenže nečekali, že  žáci budou dochvilní, takže ve finále jsme na spoj společně čekali skoro 50 minut.

Cesta vlakem byla dost dlouhá a chvílemi i dost divoká (o tom by nám mohl povídat Pavel, který nějakým záhadným způsobem přišel ke zranění již v kupé asi  min. po odjezdu), ale žáci byli nadšení, zejména ti, kterým se poštěstilo jet vlakem poprvé v životě.

Bohužel již cestou začalo pršet a i při výstupu z vlaku v Ostružné nás přivítal déšť. Takže hned úvodní cesta pěškobusem na chatu Sport-Grill byla deštivá a nejinak tomu bylo téměř po celou dobu pobytu.

Nejdřív jsme se ubytovali, dali si oběd a čekali na pokyny od paní speciální pedagožky. Vzhledem k počasí nás místo avizované pětihodinové vycházky na chatu Paprsek (což děti dost děsilo) čekala jen tříhodinová túra po Petříkově. Vystoupali jsme pořádnou kamzičí stezku a splaveni potem i deštěm jsme si na vrcholku, uprostřed lesa, zahráli první psychosociální hru. Stačilo 15 min. hraní a paní psycholožky měly jasno. Děti byly totiž dost spontánní.

Zpět na chatu jsme stihli hru ještě jednu, ale hlavní bylo, že cesta nazpátek už vedla hlavně směrem dolů. Počasí sice bylo nemilé, ovšem příroda, zejména domečky ve vesnici, nádherné.

První noc byla „hustá“. Paní učitelka byla velká optimistka, že děti budou unavené z aktivit minimálně tak, jako ona, ale to se velmi spletla. Dětem se večer vlila do žil nová krev a ... následovalo lítání, hulákání, hudba ... prostě všechno, jen ne usnout. Nakonec (přesného času se paní učitelka nedožila) asi všichni usnuli, protože ráno museli být všichni buzeni.

Vstávali jsme opět do deštivého počasí a tím jsme se vyhnuli i druhému pokusu o výstup na chatu Paprsek. Program jsme museli přizpůsobit povětrnostním vlivům, takže dopoledne jsme strávili hrami a učením se, jak se učit. Odpoledne jsme vyrazili utužovat kolektiv do restaurace v Ostružné. Šli jsme (jak jinak než v dešti) hrát bowling. Hráči se rozdělili jsme se do dvou skupin and the winner was ....... Vendula! Congrats! ☺ Vycházkou v dešti jsem se vrátili na chatu na večeři a ještě do 20.30 nás čekal program s paní psycholožkou. Druhý večer byli všichni povinně donuceni se osprchovat, a tak se nám večerka nechtěně protáhla.

Nicméně ta druhá noc již byla lepší, chlapci překvapivě usnuli brzo, nejvytrvalejší byly holky. Měly spoustu témat k vyřešení a jelikož na pokoji byly všechny společně, tak toho bylo fakt hodně. To bylo dlouhé i na paní učitelku, není proto jasné, v kolik hodin byla diskuse ukončena.

Poslední ráno bylo překvapivé – svítilo slunce! Ovšem teplota dost rapidně poklesla. Dopoledne nás čekal úklid pokojů, balení věcí a poslední hry a interaktivní sezení. Poslední (a první slunečná) vycházka po okolí, poslední oběd a odchod k vlaku.

Cesta do Brna byla už klidnější, dokonce i bez úrazu. Vyučující si docela oddychli, že je akce za námi a děti mohou v pořádku předat rodičům.

Celý pobyt byl moc povedený a rozhodně přínosný. Pokud bylo před pobytem v kolektivu třídy poznat, že někdo je z Brna a někdo z Moravan, tak po adapťáku se veškeré rozdíly setřely.

Paní učitelce pobyt taky otevřel oči. Zjistila totiž, že její svěřenci nejsou takoví andílkové jak to vypadalo první tři týdny ve školních lavicích. Také naznala, že kombinace Karel + Honza nebo Philippe + Vojta jsou dost nebezpečné, takže po návratu ihned situaci přehodnotila a zcela změnila zasedací pořádek třídy. Holek máme málo, takže každá dostala do parády jednoho chlapce a jak jsme hodní! Někteří vyučující nás dokonce chválí ☺.

 

 

 

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno
tel.: 542 526 111, e-mail: podatelna@brno-stred.cz, www.brno-stred.cz

Vytvořeno studiem Up-net Multimedia

Brno-střed