ZŠ Horní - škola v pohybu

Základní škola Horní 16, Brno-střed

„Vzdělávání 2.0.“

Cíl projektu - zkvalitnění profesní přípravy budoucích pedagogů společenských věd, které ve svém důsledku povede ke zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových sociálních a občanských kompetencích napříč předměty na ZŠ. V tomto úsilí se rozhodly Univerzita Hradec Králové a její Filosofická fakulta, Masarykova univerzita Brno a její Ekonomicko – správní a Pedagogická fakulta přizvat ke spolupráci především pedagogy z praxe a vytvořit tak funkční společenství.

 

Učitelé z naší školy se do projektu zapojí prostřednictvím účasti na odborných setkáních a sdílením praxe akademiků a pedagogů a formou spolupráce na přípravě výstupů a evaluaci projektu pro oblast finanční a ekonomické gramotnosti žáků.  Po ukončení projektu obdrží naše škola Certifikát o spolupráci s Masarykovou univerzitou. Výsledky spolupráce budou široce prezentovány v odborné monografii a informaci o partnerech projektu.

Realizace projektu od dubna 2017 do března 2020

K.Sochorová

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno
tel.: 542 526 111, e-mail: podatelna@brno-stred.cz, www.brno-stred.cz

Vytvořeno studiem Up-net Multimedia

Brno-střed