ZŠ Horní - škola v pohybu

Základní škola Horní 16, Brno-střed

Projekt „Škola pomáhá“

Výzva 22     

Registrační číslo projektu : CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003327

Název projektu :  Škola pomáhá

Základní škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

 

Dne 11.4. 2017 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace 812.500 Kč

na projekt, ktetý naše škola podala v říjnu 2016.

Realizace projektu byla zahájena již  1.2. 2017.  

Projekt „ Škola pomáhá“ je spolufinancován EU.

Během projektu od 1.2. 2017 do 31.1. 2019 budeme realizovat tyto šablony :

Personální šablona  II/1.2. Školní speciální pedagog :

Mgr. Antonie Laicmanová, 24 měsíců

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem II/3.3. :

celkem bude realizováno  12 aktivit , 1 aktivita 5 po sobě jdoucích

měsíců.  Aktivita obsahuje 16 hodin doučování  a proběhne na I.a II.stupni naší školy.

DVPP  II/ 2.3. Inkluze  : 32 hodin

DVPP   II / 2.4.  DVPP Cizí jazyky  :  56 hodin .

 

Cílem projektu je  podpora žáků ohrožených školním neúspěchem

a jejich lepší začlenění do výuky,

dále  podpora žáků s SVPU , vyhledávání žáků s potřebou podpůrných opatření

prvního stupně a vytvoření a zlepšení podmínek pro tyto žáky a odborná pomoc

rodičům těchto žáků.

 

Mgr. Jitka Maradová

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno
tel.: 542 526 111, e-mail: podatelna@brno-stred.cz, www.brno-stred.cz

Vytvořeno studiem Up-net Multimedia

Brno-střed