ZŠ Horní - škola v pohybu

Základní škola Horní 16, Brno-střed

Projekt EU - peníze školám

 

Projekt EU - peníze školám a zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ Brno, Horní 16

Registrační číslo projektu               CZ.1.07/1.4.00/21.0540

Aktuálně k projektu EU peníze základním školám

Ke dni 30.4.2013 byl náš projekt  „Škola v pohybu“ ukončen.

Materiály vytvořené v rámci projektu jsou k dispozici na webu školy.

19.7.2013 byla schválena závěrečná pátá monitorovací zpráva.

 Vzhledem k tomu, že v průběhu projektu došlo k naplnění všech požadovaných výstupů   odpovídajících 100% poskytnuté částky dotace, byly výdaje odpovídající částce 1 937 454 Kč shledány jako způsobilé.

Projekt Škola v pohybu byl zaměřen na zvýšení úrovně jak vzdělávání žáků, tak vzdělávání pedagogů.

Hlavní cíle projektu i projektový záměr - zkvalitnění a zefektivnění výuky byly naplněny prostřednictvím šablon inovace, šablon DVPP a šablony individualizace výuky.

Klíčová aktivita I/1 byla zaměřena na individualizaci výuky českého jazyka na I.stupni,

a zlepšení čtení u méně nadaných žáků.

Bylo realizováno 72 hodin v souladu se záměrem projektu.

 

Dále bylo v šablonách inovace vytvořeno  1386  výukových  materiálů

pro všechny klíčové aktivity šablon inovací, všechny vytvořené sady materiálů

byly ověřeny v rámci výuky a přispěly k zefektivnění výuky na I. i II.stupni.

Sady materiálů jsou pedagogy sdíleny v rámci školy na počítači ve sborovně školy,

na webových stránkách školy jsou kontakty na autory sad všech materiálů a ukázky

jednotlivých materiálů,

autoři sad na vyžádání poskytnou materiály všem pedagogům v rámci ČR.

V průběhu měsíce října 2013  budou všechny materiály vytvořené v šablonách inovace

zveřejněny na webových stránkách školy

Klíčové aktivity II/3 byly zaměřeny i II/4 byl zaměřeny na zlepšení úrovně vzdělávání

 pedagogů v cizích jazycích.

Aktivita IV/3 byla zaměřena na vzdělávání pedagogů v oblasti matematiky a i zde byly cíle

projektu naplněny.

 

 Aktivita III/3 byla zaměřena na vzdělávání pedagogů v oblasti ICT, pedagogové

absolvovali všech zadaných 38 aktivit ( osvědčení) a tato aktivita zvýšila úroveň výuky s ICT technikou.

V rámci projektu  byla škola vybavena následující technikou :

položka kusů
notebook 17
PC 4
tiskárna 2
reproduktory 12
plátno projekční 11
dataprojektor 15
vizualizér 14
fotoaparát 1
externí disk 1
kalkulačka 50
mikroskop 5
digitální mikroskop 1
DVD přehrávač 1
DVD/VHS přehrávač 1
scanner 1
flash disk 24
výuk. CD,DVD 5
tabule 4

Všechny zadané výstupy projektu byly naplněny a všechny jsou nadále využívány jak při vzdělávání žáků, tak při přípravě pedagogů na výuku.

Mgr. Jitka Maradová, manažerka projektu

 

 

Z historie projektu

Naše škola na konci června v rámci výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), oblast podpory 1.4. – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách předložila individuální projekt.

OP VK je financován z Evropského sociálního fondu (85%) a státního rozpočtu ČR (15%). Projekt byl schválen.

Realizace projektu byla zahájena 1. 11. 2010. Délka trvání projektu je 30 měsíců.

Výše dotace projektu se odvíjí od počtu žáků. Pro naši školu byla stanovena částka 1 937 454,- Kč.

Projekt nám umožní na naší škole vytvořit podmínky podporující rozvoj individuálních schopností žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků nadaných.
Z projektu budeme moci zabezpečit i lepší technické vybavení učeben, které žákům i pedagogům usnadní výuku.

V rámci projektu budou vytvořeny interaktivní výukové materiály, které budou vycházet ze školního vzdělávacího programu a potřeb naší školy.

Aktivity, na které se zaměřujeme :
• Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
• Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií
• Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji cizích jazyků
• Metodický kurz pro učitele cizích jazyků
• Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol
• Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol
• Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti
• Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
• Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
• Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti finanční gramotnosti

I ve školním roce 2011/2012 pokračujeme v realizaci projektu EU – peníze školám.
V tomto školním roce se zaměříme na vybavení učeben technikou potřebnou ke zkvalitnění výuky.
Během měsíce října proběhne výběrové řízení na vybavení učeben dataprojektory a vizualizéry, které pedagogům umožní plně využívat nové metody výuky. V tomto školním roce budou ověřovány šablony INOVACE, které měli pedagogové za úkol splnit během letních prázdnin.
Na I. stupni budou žáci některých tříd vyučováni českém jazyce za podpory šablon INDIVIDUALIZACE. Výsledky práce pedagogů budou zveřejněny na našich webových stránkách.


K projektu EU peníze školám ze dne 3.11.2011.
První výběrové řízení proběhlo v dubnu 2011, byly zakoupeny notebooky pro pedagogy, kteří se do projektu zapojili.
Během října proběhlo druhé výběrové řízení v rámci projektu EU, v současné době je již realizován nákup techniky ke zkvalitnění výuky. Jedná se o dataprojektory a vizualizéry, tabule, promítací plátna, tiskárny a mikroskopy do výuky přírodopisu.
Tato technika umožní pedagogům využívat moderní metody výuky a zkvalitní vyučovací hodinu.
Dosud bylo v rámci EU projektu zakoupeno :
19 notebooků
2 pevné počítače
11 dataprojektorů
11 vizualizérů
3 promítací tabule
8 promítacích pláten
3 tiskárny
1 digitální mikroskop + 5 žákovských.
V rámci výuky bude probíhat ověřování inovativních výukových a digitálních učebních materiálů, které pedagogové vytvořili v období duben 2011 až září 2011. Ukázky těchto materiálů budou zveřejněny na webových stránkách školy spolu s kontakty na autory.
Na požádání autor poskytne materiály ostatním pedagogům základních škol v rámci České republiky.
 

Ukázky výukových materiálů

I. stupeň

Český jazyk Mgr. Kateřina Kumstátová, kumstatova@zshorni.cz 1. ročník Přiřazování
Prvouka Mgr. Kateřina Kumstátová, kumstatova@zshorni.cz 1. ročník Vánoce
Český jazyk Mgr. Radka Zadražilová, zadrazilova@zshorni.cz 2. ročník Slovní druhy
Prvouka Mgr. Radka Zadražilová, zadrazilova@zshorni.cz 2. ročník Rodina
Matematika Mgr. Klára Endlicherová, endlicherova@zshorni.cz 3. ročník Tělesa
Anglický jazyk Mgr. Martina Čuperová, cuperova@zshorni.cz 3. ročník Opakování učiva
Český jazyk Mgr. Lenka Pavlátová, pavlatova@zshorni.cz 3. ročník Podstatná jména
Matematka Mgr. Kateřina Pěčková, peckova@zshorni.cz 4. ročník Zlomky
Vlastivěda Mgr. Petra Konvalinková, konvalinkova@zshorni.cz 4. ročník Sázka na Brno
Český jazyk Mgr. Alena Dvořáková, zastupkyne@zshorni.cz 5. ročník Stavba slova
předmět autor a kontakt ročník ukázka 

II. stupeň

Český jazyk Mgr. Jaroslava Hošková, hoskova@zshorni.cz 9. ročník Apolinaire
Zeměpis Mgr. Hana Koudelíková, koudelikova@zshorni.cz 7. ročník Spojené království
Chemie Mgr. Martina Čuperová, cuperova@zshorni.cz 9. ročník Opakování
Přírodopis Mgr. Martina Čuperová, cuperova@zshorni.cz 9. ročník Kůže
Zeměpis PaedDr. Marie Dejmalová, dejmalova@zshorni.cz 6. ročník Arktida
Dějepis Mgr. Martin Kubala, kubala@zshorni.cz 9. ročník Edvard Beneš
Český jazyk Mgr. Antonie Laicmanová, Laicmanova@zshorni.cz 9. ročník Skloňování
Výchova k občanství Mgr. Antonie Laicmanová, laicmanova@zshorni.cz 9. ročník 28. září
Matematika Mgr. Jitka Maradová, maradovao@zshorni.cz 8. ročník Pythagorova věta
Matematika Mgr. Lenka Sklenářová, sklenarova@zshorni.cz 7. ročník Rozklad čísel na prvočinitele
Přírodopis Mgr. Hana Prachařová, pracharova@zshorni.cz 6. ročník Buňka
Anglický jazyk Mgr. Leona Škvařilová, skvarilova@zshorni.cz 8. ročník Časové věty
Výchova ke zdraví Mgr. Jindřich Šustáček, sustacek@zshorni.cz 9. ročník Výživa
Anglický jazyk Adéla Vojtíková, vojtikova@zshorni.cz 9. ročník Podmínkové věty
Fyzika Mgr. Alena Vašíčková, vasickova@zshorni.cz 9. ročník Zatmění měsíce
předmět autor a kontakt ročník ukázka


ZŠ Brno, Horní 16, zpracovala v projektu EU peníze školám v rámci šablony III/2 DUMy pro tyto ročníky a předměty. Je uveden emailový kontakt na autora sady, který DUMy poskytne na vyžádání ostatním pedagogickým pracovníkům ZŠ v České republice. DUMy a kontakty.

Materiály vytvořené v rámci projektu

 

 1. Název sady II/2VY_22_INOVACE_NJD.II., Německý jazyk pro žáky s SVPU na II. stupni, rozsah 251 stran, autor: Martin Kubala
 2. Název sady II/2,VY_22_INOVACE_ZNJ.II., Základy německého jazyka pro II. stupeň, rozsah 96 stran, autor: Martin Petržela
 3. Název sady II/2,VY_22_INOVACE_AJ.6., Anglický jazyk pro 6. ročník, rozsah 79 stran, autor: Adéla Vojtíková
 4. Název sady II/2,VY_22_INOVACE_AJ.7., Anglický jazyk pro 7. ročník, rozsah 78 stran, autor: Leona Škvařilová
 5. Název sady II/2,VY_22_INOVACE_AJ.8., Anglický jazyk pro 8. ročník, rozsah 73 stran, autor: Leona Škvařilová
 6. Název sady II/2,VY_22_INOVACE_AJ.9., Anglický jazyk pro 9. ročník, rozsah 85 stran, autor: Adéla Vojtíková
 7. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_CT.I., Český jazyk, čtenářské dovednosti I. stupeň, rozsah 132 stran, autor: Lenka Pavlátová
 8. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_CJ.P.I., Český jazyk, pravopisná cvičení pro I. stupeň, rozsah 126 stran, autor: Lenka Pavlátová
 9. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_CJ.ML..I., Český jazyk, mluvnická cvičení, I. stupeň, rozsah 158 stran, autor: Lenka Pavlátová
 10. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_CJ.SL.II., Český jazyk, komunikační a slohová výchova pro II. stupeň, rozsah 253 stran, autor: Jaroslava Hošková
 11. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_CJ.VC.II., Český jazyk, větné členy, rozsah 244 stran, autor: Antonie Laicmanová
 12. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_CJ.LT.II., Český jazyk, literární výchova pro II. stupeň, rozsah 398 stran, autor: Jaroslava Hošková
 13. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_CJ.SD.II., Český jazyk, slovní druhy pro II. stupeň, rozsah 291 stran, autoři: Antonie Laicmanová, Jaroslava Hošková
 14. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_CJ.VV.II., Český jazyk, věty vedlejší, rozsah 197 stran, autor: Antonie Laicmanová
 15. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_CJ.SLT.II., Český jazyk, světová literatura pro II. stupeň, rozsah 378 stran, autoři: Jaroslava Hošková, Antonie Laicmanová
 16. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_VZ.9., Výchova ke zdraví pro 9. ročník, rozsah 40 stran, autor: Jindřich Šustáček
 17. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_Z.AM.6., Zeměpis, světadíly - Amerika pro 6. - 7. ročník, rozsah 244 stran, autor: Marie Dejmalová
 18. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_D.PZ.II., Dějepis pro II.stupeň, panovníci českých zemí, prezentace, rozsah 186 stran, autor: Martin Kubala
 19. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_VO.6., Výchova k občanství, státní svátky a významné dny pro 6. ročník, rozsah 289 stran, autor: Antonie Laicmanová
 20. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_Z.SV., Zeměpis, světadíly pro 6. - 7. ročník, rozsah 344 stran, autor: Marie Dejmalová
 21. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_D.PL.II., Dějepis pro II.stupeň, panovníci českých zemí, pracovní listy, rozsah 95 stran, autor: Martin Kubala
 22. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_M.7., Matematika, násobek a dělitel pro 7.ročník, rozsah 126 stran, autor: Lenka Sklenářová
 23. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_M.ROV.II., Matematika, rovnice pro II. stupeň, rozsah 170 stran, autor: Lenka Sklenářová
 24. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_M.CIS.II., Matematika, reálná čísla pro II. stupeň, rozsah 186 stran, autor: Lenka Sklenářová
 25. Název sady IV/2, VY_42_INOVACE_M.A.II., Matematika, číslo a proměnná pro II. stupeň pro žáky s SVPU, rozsah 227 stran, autor: Jitka Maradová
 26. Název sady IV/2, VY_42_INOVACE_M.G.II., Matematika, geometrie v rovině a prostoru pro II. stupeň pro žáky s SVPU, rozsah 164 stran, autor: Jitka Maradová
 27. Název sady IV/2, VY_42_INOVACE_M.I., Matematika, číslo a početní operace pro 1. a 2. ročník, rozsah 101 stran, autoři: Kateřina Kubínová, Radka Zadražilová
 28. Název sady IV/2, VY_42_INOVACE_MU.I., Matematika, úlohy a vztahy 1. a 2. ročník, rozsah 97 stran, autoři: Kateřina Kubínová, Radka Zadražilová
 29. Název sady IV/2, VY_42_INOVACE_MC.I., Matematika, číslo a početní operace pro 3.-5. ročník, rozsah 169 stran, autoři: Kateřina Pěčková, Klára Endlicherová
 30. Název sady IV/2, VY_42_INOVACE_G.I., Matematika, geometrie v rovině pro 3. - 5. ročník, rozsah 161 stran, autoři: Kateřina Pěčková, Klára Endlicherová
 31. Název sady  V/2, VY_52_INOVACE_Z.6.7., Zeměpis pro 6. - 7. ročník, rozsah 302 stran, autor: Hana Koudelíková
 32. Název sady  V/2, VY_52_INOVACE_PR.6., Přírodopis pro 6. ročník, rozsah 163 stran, autor: Hana Prachařová
 33. Název sady  V/2, VY_52_INOVACE_Z.8.9., Zeměpis pro 8. a 9. ročník, rozsah  86 stran, autor: Hana Koudelíková
 34. Název sady  V/2, VY_52_INOVACE_PR.7., Přírodopis pro 7. ročník, rozsah 161 stran, autor: Hana Prachařová
 35. Název sady  V/2, VY_52_INOVACE_F.6.7., Fyzika pro 6. - 7. ročník, rozsah 255 stran, autoři: Alena Vašíčková, Monika Foltýnová, Jitka Maradová
 36. Název sady  V/2, VY_52_INOVACE_PR.8.9., Přírodopis pro 8. - 9.ročník, rozsah  202 stran, autor: Martina Čuperová
 37. Název sady  V/2, VY_52_INOVACE_F.8.9., Fyzika pro 8. - 9. ročník, rozsah  289 stran, autoři: Monika Foltýnová, Alena Vašíčková
 38. Název sady  V/2, VY_52_INOVACE_CH.II., Chemie pro II. stupeň, rozsah 119 stran, autor: Martina Čuperová
 39. Název sady VI/2, VY_62_INOVACE_FG.VO., Finanční gramotnost pro výuku k občanství, rozsah 469 stran, autor: Antonie Laicmanová
 40. Název sady  VI/2, VY_62_INOVACE_FG.M., Finanční gramotnost pro výuku matematiky na I.a II.stupni, rozsah  269 stran, autoři: Kateřina Pěčková, Monika Foltýnová
Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno
tel.: 542 526 111, e-mail: podatelna@brno-stred.cz, www.brno-stred.cz

Vytvořeno studiem Up-net Multimedia

Brno-střed