ZŠ Horní - škola v pohybu

Základní škola Horní 16, Brno-střed

Evropské projekty na ZŠ Horní

 

Evropské projekty a ZŠ Brno, Horní 16

 

Projektujeme, aby naše škola byla moderní a příjemná pro děti i pro pedagogy a také abychom využili všechny možnosti, které evropské projekty nabízí. Jak se nám to daří ?

Posuďte sami :

Děti, které navštěvují naši školu Horní 16  přicházejí do učeben, které jsou vybaveny   dataprojektory a vizualizéry díky projektu „Škola v pohybu“ ( dotace 1 900 000Kč),

který byl realizován

od listopadu 2010 do dubna 2013. Všichni pedagogové školy  byli vybaveni  notebooky.

Během realizace projektu  pedagogové vytvořili výukové materiály, které jsou využitelné k výuce na interaktivní tabuli i k výuce pomocí dataprojektorů a pedagogové byli proškoleni

 v práci s ICT technikou.

V dalším projektu „Tablety do škol“, který byl realizován ve školním roce 2014 /15 se   naše škola stala partnerem příjemce dotace firmy EDUCA  a získala 20 tabletů pro pedagogy a školení v práci s nimi v oborových didaktikách a v tom, jak  tablety efektivně využít ve výuce pro žáky a také jak  tablety mohou využít žáci nejen k surfování na internetu.

Na konci tohoto školního roku jsme využili možnosti zapojit se do Výzvy 56  a v současné době je náš projekt „Cesty školy“ schválen ( 715.000 Kč).

Od 1.7.2015 do 31.12.2015 budou realizovány všechny aktivity, které projekt nabízel .

Dvě pedagožky v současné době již absolvují 14-ti denní vzdělávací rozšiřující kurz anglického jazyka ve Velké Británii v Brightonu.

Na začátku října se 26 vybraných dětí z 8.a 9.ročníku zúčastní sedmidenního poznávacího a vzdělávacího výjezdu do Velké Británie s návštěvou Londýna i Oxfordu.V listopadu dva pedagogové  během sedmi dnů poznají, jak se vyučuje anglický jazyk  na základních školách  na Maltě .

Poslední aktivitou jsou čtenářské dílny pro 2.- 9.ročník, které budou probíhat v rámci výuky

českého jazyka a měly by žákům zpříjemnit čtení a také je ve čtení podpořit.

Určitě k tomu přispěje nákup nových knih z rozpočtu projektu.

Všechny realizované projekty přinášejí dětem i pedagogům  nové možnosti výuky,

zlepšení technického zázemí školy a pro pedagogy i žáky   rozšíření  znalostí

a  v současném projektu i  poznání  výuky  v zemích EU.

 

 

Mgr. Jitka Maradová

Škola pomáhá

Realizace projektu výzvy 01_16 _22 šablony I.

 

I ve školním roce 2017 / 18 probíhala na Základní škole Brno, Horní 16

realizace  projektu Škola pomáhá, který je spolufinancován EU.

Během celé doby trvání projektu 1.2.2017 až 31.1.2019 je realizována personální šablona školní speciální pedagog, jejímž cílem je podpořit žáky s podpůrnými opatřeními, spolupracovat s rodiči žáků, s pedagogy i s poradnami. Školní speciální pedagog je na naší škole od 1.2.2017 Mgr Antonie Laicmanová.

V dalším realizačním období bylo  realizováno i  osm  aktivit II/3.3. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Aktivita umožnila podpořila vybrané žáky v přípravě na výuku a pomohla jim k lepším výsledkům.

Velké poděkování patří pedagožkám, které aktivitu v projektu realizovaly paní učitelce Mgr. Ivaně Oršelové, , Mgr. Miloslavě Kouřilové, Mgr. Miluši Canové a Mgr. Martině Čuperové.

Naše základní škola plánuje využít i další vyhlášené výzvy Šablony II. a i v dalším projektu si vybrat aktivity, které by podpořily žáky, pedagogy i rodiče.

 

Mgr. Jitka Maradová

 

Registrační číslo projektu : CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003327

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno
tel.: 542 526 111, e-mail: podatelna@brno-stred.cz, www.brno-stred.cz

Vytvořeno studiem Up-net Multimedia

Brno-střed