ZŠ Horní - škola v pohybu

Základní škola Horní 16, Brno-střed

Evropské projekty na ZŠ Horní

 

Evropské projekty a ZŠ Brno, Horní 16

 

Projektujeme, aby naše škola byla moderní a příjemná pro děti i pro pedagogy a také abychom využili všechny možnosti, které evropské projekty nabízí. Jak se nám to daří ?

Posuďte sami :

Děti, které navštěvují naši školu Horní 16  přicházejí do učeben, které jsou vybaveny   dataprojektory a vizualizéry díky projektu „Škola v pohybu“ ( dotace 1 900 000Kč),

který byl realizován

od listopadu 2010 do dubna 2013. Všichni pedagogové školy  byli vybaveni  notebooky.

Během realizace projektu  pedagogové vytvořili výukové materiály, které jsou využitelné k výuce na interaktivní tabuli i k výuce pomocí dataprojektorů a pedagogové byli proškoleni

 v práci s ICT technikou.

V dalším projektu „Tablety do škol“, který byl realizován ve školním roce 2014 /15 se   naše škola stala partnerem příjemce dotace firmy EDUCA  a získala 20 tabletů pro pedagogy a školení v práci s nimi v oborových didaktikách a v tom, jak  tablety efektivně využít ve výuce pro žáky a také jak  tablety mohou využít žáci nejen k surfování na internetu.

Na konci tohoto školního roku jsme využili možnosti zapojit se do Výzvy 56  a v současné době je náš projekt „Cesty školy“ schválen ( 715.000 Kč).

Od 1.7.2015 do 31.12.2015 budou realizovány všechny aktivity, které projekt nabízel .

Dvě pedagožky v současné době již absolvují 14-ti denní vzdělávací rozšiřující kurz anglického jazyka ve Velké Británii v Brightonu.

Na začátku října se 26 vybraných dětí z 8.a 9.ročníku zúčastní sedmidenního poznávacího a vzdělávacího výjezdu do Velké Británie s návštěvou Londýna i Oxfordu.V listopadu dva pedagogové  během sedmi dnů poznají, jak se vyučuje anglický jazyk  na základních školách  na Maltě .

Poslední aktivitou jsou čtenářské dílny pro 2.- 9.ročník, které budou probíhat v rámci výuky

českého jazyka a měly by žákům zpříjemnit čtení a také je ve čtení podpořit.

Určitě k tomu přispěje nákup nových knih z rozpočtu projektu.

Všechny realizované projekty přinášejí dětem i pedagogům  nové možnosti výuky,

zlepšení technického zázemí školy a pro pedagogy i žáky   rozšíření  znalostí

a  v současném projektu i  poznání  výuky  v zemích EU.

 

 

Mgr. Jitka Maradová

Základní škola Horní 16, Brno-střed

Základní škola Horní 16, Brno-střed

Zřizovatelem školy je statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno
tel.: 542 526 111, e-mail: podatelna@brno-stred.cz, www.brno-stred.cz

Vytvořeno studiem Up-net Multimedia

Brno-střed