ZŠ Horní - škola v pohybu

Základní škola Horní 16, Brno-střed

Zápis a dny otevřených dveří

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zveme Vás na

den otevřených dveří ve středu 17.4.2019 od  8.00 – 12.00 hodin

 Přijďte s dětmi navštívit vyučování v našich třídách. Ochotně Vás provedeme celou školou a zodpovíme jakékoliv dotazy týkajících se výuky.

                                                Následně jste srdečně zváni k zápisu do první třídy:

                                                v pátek      26.4.2019             14.00 – 18.00

                                                v sobotu    27.4.2019               9.00 – 12.00

            Jak úspěšně zvládnout zápis krok za krokem:

1.              V termínu od 1.4. 2019 musí zákonný zástupce vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání na webových stránkách zapisdozs.brno.cz

2.              Spolu s touto žádostí bude dítěti vygenerován kód, pod kterým bude zapisováno. Tuto žádost přineste s sebou na zápis.

3.              Pokud nemáte přístup k internetu, můžete si žádost o přijetí sepsat a vytisknout v den zápisu v kanceláři školy.

4.              K ZÁPISU JE NUTNÉ S SEBOU PŘINÉST:

  • rodný list dítěte
  • platný doklad totožnosti zákonného zástupce, ze kterého je možno ověřit trvalé bydliště zákonného zástupce (platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)
  • vytištěnou žádost k přijímacímu řízení (viz. elektronický zápis )
  • má-li žák jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, pak také potvrzení dokládající toto trvalé bydliště dítěte
  • byl-li žákovi udělen v loňském roce odklad školní docházky, pak také rozhodnutí o udělení odkladu

 Nemůžete-li se ze závažných důvodů v uvedených termínech k zápisu dostavit, domluvte si telefonicky náhradní termín nejpozději do 30.4.2019 na tel. čísle 543214361/21 s paní zástupkyní školy Mgr. Lenkou Sklenářovou.

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno
tel.: 542 526 111, e-mail: podatelna@brno-stred.cz, www.brno-stred.cz

Vytvořeno studiem Up-net Multimedia

Brno-střed