ZŠ Horní - škola v pohybu

Základní škola Horní 16, Brno-střed

Školní zralost

Co bych měl umět, než půjdu v září do školy? Jak dítě na zápis připravit?

Odborníci se shodují na tom, že žádná jednorázová speciální příprava nemá význam.Dávno už neplatí, že by se dítě mělo k zápisu naučit třeba básničku. Jde spíše o to, zda dosáhlo tak zvané školní zralosti. To je soubor všeobecných předpokladů k dalšímu vzdělávání, který spíše než konkrétní dovednosti zahrnuje třeba schopnost sebeobsluhy, připravenost soustředěně pracovat, zapojit se do kolektivu nebo akceptovat dílčí neúspěch.

Pokud dítě v některé z těchto oblastí zatím výrazně zaostává za vrstevníky, stojí za to, uvažovat o ročním odkladu školní docházky. O ten je třeba požádat ředitele školy.

Předškolák by měl :

 • vyslovovat všechny hlásky
 • správně držet tužku mezi palcem a ukazováčkem
 • pracovat samostatně v kolektivu ostatních dětí
 • u zadaného úkolu vydržet aspoň čtvrt hodiny a být schopen práci  dokončit
 • mít základní matematické představy v oboru do 5
 • pojmenovat a rozeznat základní barvy a geometrické tvary
 • být samostatný, tedy být schopen se sám obléci, použít toaletu, umýt si ruce, jíst svačinu, oběd atd.
 • znát zásady slušného chování – pozdravit, poděkovat, požádat o něco
 • dokázat pozorně poslouchat pohádku či vyprávění a jednoduše reprodukovat text,  popř. umět odpovídat na návodné otázky k danému textu
 • zajímat se o dění kolem nás z oblasti života lidí, zvířat i rostlin
 • znát pojmy a vztahy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpředu, vzadu, první, poslední
 • splnit drobné úkoly, kterými je pověřen (namalovat obrázek,  pomáhat v kuchyni či na zahrádce)

A jak mně můžete pomoci, abychom to společně zvládli?

 • při rozhovoru se nezabývejte jinou činností a trpělivě naslouchejte
 • vyprávějte mi, čtěte mi, učte se se mnou říkanky, zpívejme si
 • vybírejte pro mě vhodné hry a stavebnice, hrajte si se mnou
 • nechte mě vystřihovat z papíru, z látek, lepit a vyrábět
 • choďte se mnou do přírody, pohyb je důležitý pro všechny
 • trénujte se mnou změny denního režimu - ranní vstávání, čas ukládání k večernímu spánku
 • a prosím, nenechte mě koukat celý den na televizi nebo monitor počítače
Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno
tel.: 542 526 111, e-mail: podatelna@brno-stred.cz, www.brno-stred.cz

Vytvořeno studiem Up-net Multimedia

Brno-střed