ZŠ Horní - škola v pohybu

Základní škola Horní 16, Brno-střed

Školní poradenské pracoviště

Na naší škole pracuje od školního roku 2006/2007 školní poradenské pracoviště, které usnadňuje spolupráci mezi rodinou a školou.

Zaměření poradenských služeb:

 • prevence a řešení výukových a výchovných potíží s žáky a jejich rodiči
 • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů integrace žáků s vývojovými poruchami učení, popřípadě se zdravotním postižením a žáků, kteří jsou příslušníky národnostních menšin nebo etnických skupin
 • kariérové poradenství, volba povolání
 • prevence sociálně patologických jevů a šikany
 • vyhledávání a péče o nadané děti
 • poradenství při řešení problematiky sociálně patologických jevů a šikany v počátečním stadiu
 • poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi

Pracovníci školního poradenského pracoviště:

 • Zástupkyně ředitele školy - Mgr. Lenka Sklenářová
 • Výchovná poradkyně - PaedDr. Marie Dejmalová
  Konzultační hodiny: úterý 11.30 - 12.30 hod., středa 10.00 - 10.45 hod.
 • Metodik prevence  - Mgr. Čuperová Martina
  Konzultační hodiny: středa  11.45 - 12.35 hod.
 • Speciální pedagog - Mgr. Laicmanová Antonie - koordinátor pro spolupráci se SPZ
  Konzultační hodiny: úterý 13.45 - 15.15 hod

Kontakt

Tel.: 543 214 361
Konzultace jsou možné i kdykoliv jindy po předchozí domluvě.

Informace pro rodiče

Jak poznám, že má dítě problémy s alkoholem nebo drogou?

- ztráta peněz a věcí ve vaší domácnosti, nepřiměřené reakce dítěte, snaha změnit téma rozhovoru, u drog rozšířené zorničky

Jak poznám, že je dítě šikanováno?

- nechuť k jídlu, nechuť jít do školy, neklidný spánek, častá ztráta věcí, žádá si více peněz, má poškozené věci, může mít i zranění, chce zůstávat doma

Jak mám postupovat?

- spolupráce se školou, spolupráce s odborníky:

 1. Pedagogicko-psychologická poradna Sládkova 45, Brno tel.: 548 526 802
 2. PhDr. Marcela Halířová - dětská psycholožka - Tomešova 1, Brno tel.: 543 210 343
 3. Střediska výchovné péče v Brně:
  Veslařská 252, tel. 543 216 685
  Bořetická 2, tel. 544 234 629
  Kamenomlýnská 2, tel. 549 240 166.

Informace o přijímacím řízení.
Minimální preventivní program školy.

Základní škola Horní 16, Brno-střed

Základní škola Horní 16, Brno-střed

Zřizovatelem školy je statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno
tel.: 542 526 111, e-mail: podatelna@brno-stred.cz, www.brno-stred.cz

Vytvořeno studiem Up-net Multimedia

Brno-střed