ZŠ Horní - škola v pohybu

Základní škola Horní 16, Brno-střed

Školská rada

Složení školské rady

Mgr. Jitka Maradová za pedagogy, předseda
Ilona Pakostová za zákonné zástupce žáků
Ing. Martin Schwab jmenován zřizovatelem MČ Brno - střed

 

Vyhlášení voleb

Výsledky hlasování z řad pedagogů

Výsledky hlasování z řad zákonných zástupců

Zápis o volbě ped. pracovníků do školské rady

Zápis o volbě zákonných zástupců do školské rady

Kompetence školské rady

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon):
 

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  • podává návrh na odvolání ředitele
  • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Zápis ze schůze školské rady ze dne 2.10.2018, příloha opravy během prázdnin a plán oprav.

Zápis ze schůze školské rady ze dne 10. 6. 2018,  příloha výdaje školy.

Zápis ze schůze školské rady ze dne 25. 9. 2017.

Zápis ze schůze školské rady ze dne 12. 6. 2017.

Zápis ze schůze školské rady ze dne 11. 10. 2016 

Zápis ze schůze školské rady ze dne 13. 6. 2016

Zápis ze schůze školské rady ze dne 12. 10. 2015

Zápis ze schůze školské rady ze dne 8. 6. 2015.

Zápis ze schůze školské rady ze dne 1. 10. 2014.

Zápis ze schůze školské rady ze dne 9. 6. 2014.

Zápis ze schůze školské rady ze dne 8. 10. 2013.

Zápis ze schůze školské rady ze dne 10. 10. 2012.

Zápis ze schůze školské rady ze dne 6. 6. 2012.

Zápis ze schůze školské rady ze dne 6. 10. 2011.

Zápis ze schůze školské rady ze dne 16. 6. 2011.

Zápis ze schůze školské rady ze dne 6. 10. 2010.

Zápis ze schůze školské rady ze dne 2. 6. 2010.

Zápis ze schůze školské rady ze dne 23. 3. 2010.

Zápis ze schůze školské rady ze dne 14. 10. 2009.

 

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno
tel.: 542 526 111, e-mail: podatelna@brno-stred.cz, www.brno-stred.cz

Vytvořeno studiem Up-net Multimedia

Brno-střed